Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 6

Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy

Systémy umělé inteligence jsou dnes součástí našeho každodenního života. Vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjejí a míra využívání dat se stále zvyšuje, je velmi důležité lépe porozumět jejich dopadu na svět kolem nás, a to i v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Umělá inteligence má velký potenciál transformovat vzdělávání a odbornou přípravu z hlediska potřeb studentů, učitelů i zaměstnanců škol. Mohla by například pomoci omezit předčasný odchod ze vzdělávání, kompenzovat specifické poruchy učení a podpořit učitele v diferencované nebo individualizované výuce prostřednictvím aplikací jazykového vzdělávání, generátorů převodu textu na řeč, instruktorů umělé inteligence pro účastníky vzdělávání a dalších.

V souvislosti s tím je stále více potřeba, aby výzkumní pracovníci, pedagogové a studenti disponovali základními znalostmi o UI a využívání dat a aby dokázali s touto technologií pozitivně, kriticky a eticky pracovat a plně využívat její potenciál.

Cíle

S cílem pomoci učitelům a dalším pedagogům pochopit potenciál, který mohou aplikace UI a využívání dat mít ve vzdělávání, a zvýšit povědomí o možných rizicích vypracovala Evropská komise etické pokyny pro využívání UI a dat ve výuce a učení.

Komise bude také prostřednictvím programu Horizont Evropa podporovat související výzkumné a inovační činnosti a vypracuje program odborné přípravy pro výzkumné pracovníky a studenty v oblasti etických aspektů využívání UI a dat..

Hlavní činnosti

Na pomoc řešení těchto výzev zveřejnila Komise v říjnu 2022 etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a učení pro pedagogy.

Pokyny poskytují praktickou podporu a poradenství zejména učitelům základních a středních škol, kteří mají určité nebo nulové předchozí zkušenosti s používáním umělé inteligence. Pomocí konkrétních příkladů se pokyny snaží

 • vysvětlit, jak se umělá inteligence používá ve školách
 • pomoci učitelům a studentům s výukou a učením
 • podpořit systémy a administrativní postupy ve vzdělávacím prostředí
 • představit etické aspekty a požadavky, z nichž pokyny vycházejí

Pokyny a shrnutí byly vypracovány za podpory neformální odborné skupiny Komise, která shromažďuje odborné znalosti z oblasti vzdělávání a akademické obce. V průběhu přípravné fáze zprávy a pokynů byla konzultována komunita eTwinning (průzkum a pracovní skupina) a pracovní skupina pro digitální vzdělávání, odbornou přípravu a hodnocení (DELTA), jakož i různá další generální ředitelství Komise, včetně Společného výzkumného střediska (JRC).

Další informace o pokynech najdete v informativním přehledu, infografice a krátkém vysvětlujícím videu níže.

Další aktivity v rámci tohoto opatření

Mezi další aktivity v rámci opatření 6 patří:

 • podpora příslušných činností v rámci programu Horizont Evropa, včetně
  • výzvy k předkládání návrhů na školení – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zajištění důvěry v kvalitu a spolehlivost odborných znalostí v oblasti etiky výzkumu v souvislosti s novými/rozvíjejícími se technologiemi)
  • výzva k využití rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě

Očekávané výsledky

 • podpora etického využívání UI a dat pro výuku a učení
 • zlepšení dovedností a znalostí v oblasti „etiky již od návrhu v oblasti UI“ mezi vysokoškolskými studenty a výzkumnými pracovníky, doprovázené cílem 45% účasti žen na vzdělávacích aktivitách
 • podpora využívání rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě

Výstupy

 • Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy
 • Shrnutí zprávy skupiny odborníků, která vznikla v rámci přípravy pokynů. Shrnutí bude brzy k dispozici francouzsky, německy a bulharsky.

Harmonogram

 • červenec 2021–červen 2022 – zasedání odborné skupiny Komise
 • říjen 2022 – zveřejnění Etických pokynů pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy
 • do konce roku 2021 – zveřejnění výzvy k předkládání návrhů „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zajištění důvěry v kvalitu a spolehlivost odborných znalostí v oblasti etiky výzkumu v souvislosti s novými/rozvíjejícími se technologiemi)
 • do konce roku 2021 – zveřejnění výzvy týkající se využití rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě

Financování

Toto opatření je financováno programy EU Erasmus+ a Horizont Evropa.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.

 

Související informace