Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 6

Want to hear the latest thoughts on AI in education?

The 2023 European Education Summit will take place on 30 November

Join the European Education Summit  

Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy

Systémy umělé inteligence jsou dnes součástí našeho každodenního života. Vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjejí a míra využívání dat se stále zvyšuje, je velmi důležité lépe porozumět jejich dopadu na svět kolem nás, a to i v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Umělá inteligence má velký potenciál transformovat vzdělávání a odbornou přípravu z hlediska potřeb studentů, učitelů i zaměstnanců škol. Mohla by například pomoci omezit předčasný odchod ze vzdělávání, kompenzovat specifické poruchy učení a podpořit učitele v diferencované nebo individualizované výuce prostřednictvím aplikací jazykového vzdělávání, generátorů převodu textu na řeč, instruktorů umělé inteligence pro účastníky vzdělávání a dalších.

V souvislosti s tím je stále více potřeba, aby výzkumní pracovníci, pedagogové a studenti disponovali základními znalostmi o UI a využívání dat a aby dokázali s touto technologií pozitivně, kriticky a eticky pracovat a plně využívat její potenciál.

Cíle

S cílem pomoci učitelům a dalším pedagogům pochopit potenciál, který mohou aplikace UI a využívání dat mít ve vzdělávání, a zvýšit povědomí o možných rizicích vypracovala Evropská komise etické pokyny pro využívání UI a dat ve výuce a učení.

Komise bude také prostřednictvím programu Horizont Evropa podporovat související výzkumné a inovační činnosti a vypracuje program odborné přípravy pro výzkumné pracovníky a studenty v oblasti etických aspektů využívání UI a dat..

Hlavní činnosti

Na pomoc řešení těchto výzev zveřejnila Komise v říjnu 2022 etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a učení pro pedagogy.

Pokyny poskytují praktickou podporu a poradenství zejména učitelům základních a středních škol, kteří mají určité nebo nulové předchozí zkušenosti s používáním umělé inteligence. Pomocí konkrétních příkladů se pokyny snaží

 • vysvětlit, jak se umělá inteligence používá ve školách
 • pomoci učitelům a studentům s výukou a učením
 • podpořit systémy a administrativní postupy ve vzdělávacím prostředí
 • představit etické aspekty a požadavky, z nichž pokyny vycházejí

Pokyny a shrnutí byly vypracovány za podpory neformální odborné skupiny Komise, která shromažďuje odborné znalosti z oblasti vzdělávání a akademické obce. V průběhu přípravné fáze zprávy a pokynů byla konzultována komunita eTwinning (průzkum a pracovní skupina) a pracovní skupina pro digitální vzdělávání, odbornou přípravu a hodnocení (DELTA), jakož i různá další generální ředitelství Komise, včetně Společného výzkumného střediska (JRC).

Další informace o pokynech najdete v informativním přehledu, infografice a krátkém vysvětlujícím videu níže.

Další aktivity v rámci tohoto opatření

Mezi další aktivity v rámci opatření 6 patří:

 • podpora příslušných činností v rámci programu Horizont Evropa, včetně
  • výzvy k předkládání návrhů na školení – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zajištění důvěry v kvalitu a spolehlivost odborných znalostí v oblasti etiky výzkumu v souvislosti s novými/rozvíjejícími se technologiemi)
  • výzva k využití rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě

Očekávané výsledky

 • podpora etického využívání UI a dat pro výuku a učení
 • zlepšení dovedností a znalostí v oblasti „etiky již od návrhu v oblasti UI“ mezi vysokoškolskými studenty a výzkumnými pracovníky, doprovázené cílem 45% účasti žen na vzdělávacích aktivitách
 • podpora využívání rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě

Výstupy

 • Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy
 • Shrnutí zprávy skupiny odborníků, která vznikla v rámci přípravy pokynů. Shrnutí bude brzy k dispozici francouzsky, německy a bulharsky.

Harmonogram

 • červenec 2021–červen 2022 – zasedání odborné skupiny Komise
 • říjen 2022 – zveřejnění Etických pokynů pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy
 • do konce roku 2021 – zveřejnění výzvy k předkládání návrhů „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zajištění důvěry v kvalitu a spolehlivost odborných znalostí v oblasti etiky výzkumu v souvislosti s novými/rozvíjejícími se technologiemi)
 • do konce roku 2021 – zveřejnění výzvy týkající se využití rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě

Financování

Toto opatření je financováno programy EU Erasmus+ a Horizont Evropa.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.

 

Související informace