Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 6

Wytyczne dla nauczycieli – etyczne wykorzystanie AI i danych w nauczaniu i uczeniu się

Systemy sztucznej inteligencji (AI) stały się już częścią naszej codzienności. W związku z ich stałym rozwojem i rosnącym wykorzystaniem danych niezwykle ważne jest wypracowanie lepszego zrozumienia ich wpływu na otaczający nas świat, w tym również na kształcenie i szkolenie.

AI ma ogromny potencjał do tego, by zmienić kształcenie i szkolenie z korzyścią dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Przykładowo może pomóc ograniczyć zjawisko wczesnego kończenia nauki, zaradzić trudnościom w uczeniu się oraz może być wsparciem dla nauczycieli w nauczaniu zróżnicowanym lub indywidualnym, dzięki aplikacjom do nauki języków, generatorom przetwarzającym tekst na mowę, opartym na AI programom mentoringu dla osób uczących się i wielu innym narzędziom.

Jednocześnie naukowcy, nauczyciele i uczniowie coraz bardziej potrzebują podstawowej wiedzy na temat AI i wykorzystania danych, która umożliwi im wchodzenie w pozytywne interakcje z tą technologią, z zachowaniem krytycznego myślenia i zgodnie z zasadami etyki, a także pozwoli im wykorzystać pełen potencjał tej technologii.

Cele

Aby pomóc nauczycielom zrozumieć, jak ogromny potencjał w zakresie edukacji drzemie w aplikacjach wykorzystujących AI oraz w wykorzystaniu danych, oraz aby zwiększyć świadomość potencjalnego ryzyka w tym zakresie, Komisja Europejska opracowała wytyczne dotyczące etycznego wykorzystania AI i danych w nauczaniu i uczeniu się.

Komisja będzie wspierać powiązane działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont Europa” i opracuje program szkoleń dla naukowców i uczniów na temat etycznych aspektów wykorzystania AI i danych.

Główne działania

Aby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, w październiku 2022 r. Komisja opublikowała wytyczne dla nauczycieli dotyczące etycznego wykorzystania AI i danych w nauczaniu i uczeniu się.

Wytyczne zapewniają praktyczne wsparcie i wskazówki głównie nauczycielom szkół podstawowych i średnich, którzy mają pewne doświadczenie lub nie mają wcześniejszego doświadczenia w korzystaniu z AI. Na podstawie konkretnych przykładów wytyczne:

 • wyjaśniają, w jaki sposób AI jest wykorzystywana w szkołach
 • pomagają nauczycielom i uczniom w nauczaniu i uczeniu się
 • wspierają systemy i procesy administracyjne w placówkach edukacyjnych
 • przedstawiają etyczne względy i wymogi, na których się opierają.

Wytyczne i streszczenie sprawozdania opracowano przy wsparciu nieformalnej grupy ekspertów Komisji z sektora edukacji i środowiska akademickiego. Na etapie przygotowywania sprawozdania i wytycznych zasięgnięto opinii społeczności eTwinning (badanie i grupa dyskusyjna) oraz grupy roboczej ds. uczenia się, szkolenia i oceniania w dziedzinie edukacji cyfrowej (DELTA), a także różnych dyrekcji generalnych Komisji, w tym Wspólnego Centrum Badawczego (JRC).

Więcej informacji na temat wytycznych można znaleźć w zestawieniu informacji, infografice i krótkim nagraniu wideo dostępnych poniżej.

Kolejne kroki w ramach tego działania

Kolejne kroki w ramach działania 6 obejmują:

 • wspieranie odpowiednich działań w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym:
  • zaproszenie do składania wniosków w temacie szkoleń – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Zapewnienie niezawodności i zaufania co do jakości wiedzy specjalistycznej w zakresie etyki badań naukowych w kontekście nowych/powstających technologii”
  • zaproszenie do składania wniosków w temacie rozszerzonej rzeczywistości w kształceniu i szkoleniu.

Oczekiwane wyniki

 • Promowanie zgodnego z normami etyki wykorzystania AI i danych w nauczaniu i uczeniu się
 • Podniesienie umiejętności i wiedzy z zakresu „uwzględniania etyki na etapie projektowania AI” wśród studentów uczelni wyższych i naukowców uniwersyteckich, z założeniem, że 45 proc. uczestników szkoleń będą stanowiły kobiety
 • Zachęcenie do korzystania z rozszerzonej rzeczywistości w kształceniu i szkoleniu

Efekt prac

 • Wytyczne dla nauczycieli – etyczne wykorzystanie AI i danych w nauczaniu i uczeniu się
 • Streszczenie sprawozdania grupy ekspertów, które powstało w związku z przygotowaniem i opracowaniem wytycznych. Streszczenie będzie wkrótce dostępne w jęz. francuskim, niemieckim i bułgarskim.

Ramy czasowe

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnych programów Erasmus+ i „Horyzont Europa”.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj profil @EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

 

Strony na podobny temat