Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Svarbiausios temos

Europos Sąjunga susitarė dėl svarbiausių Europos švietimo erdvės temų. Jomis bus vadovaujamasi bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, siekiant sukurti Europos švietimo erdvę.

Slide

Svarbiausios EŠE temos

Mokytojai, instruktoriai ir mokyklų vadovai

ES siekia iš naujo įvertinti mokytojo profesiją ir visiems mokytojams, instruktoriams ir mokyklų vadovams suteikti aukštos kokybės pirminio švietimo ir profesinio tobulėjimo galimybių.

Skaitmeninis švietimas

ES skatina kurti efektyvią Europos skaitmeninio švietimo ekosistemą ir siekia stiprinti skaitmeninei pertvarkai reikiamus piliečių gebėjimus ir įgūdžius.

Žaliasis švietimas

Vienas svarbiausių ES prioritetų – skatinti švietimo ir mokymo sektorių imtis veiksmų siekiant prisidėti prie žaliosios pertvarkos ir stiprinti visų besimokančių asmenų tvarumo gebėjimus.

Europos švietimo erdvė pasaulyje

Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su viso pasaulio šalimis ir regionais ir toliau propaguoti Europą kaip švietimo partnerę.