Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninis švietimas

ES skatina kurti efektyvią Europos skaitmeninio švietimo ekosistemą ir siekia stiprinti skaitmeninei pertvarkai reikiamus piliečių gebėjimus ir įgūdžius.

Sužinokite apie skaitmeninį švietimą

Slide

Ko ES imasi skaitmeninio švietimo srityje?

Europos skaitmeninio švietimo centras

Atvira internetinė bendradarbiaujanti bendruomenė, kurią sudaro skaitmeninio švietimo srities suinteresuotieji subjektai iš Europos ir kitų šalių.

Nemokamos įsivertinimo priemonės

Skaitmeninės kompetencijos švietimo srityje įsivertinimo priemonės: SELFIE, SELFIE mokytojams ir SELFIE mokymuisi darbo vietoje.

Darbo grupės

Sužinokite daugiau apie Europos švietimo erdvės strateginės programos darbo grupių darbą skaitmeninio švietimo srityje.

Skaitmeninio švietimo ištekliai

  • Ieškokite nemokamos mokomosios medžiagos tokiomis temomis kaip skaitmeninės technologijos ir dezinformacija, skirtos pradinėms ir vidurinėms mokykloms.

  • Susipažinkite su įvairiais politikos dokumentais, informacinėmis ataskaitomis, tyrimais, infografikais ir informacijos apie ES skaitmeninio švietimo politiką suvestinėmis.

Prisijunkite prie bendruomenės!

Europos skaitmeninio švietimo centras

Centras skatina glaudesnį skaitmeninio švietimo srities suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir dialogą. Sužinokite apie Europos skaitmeninio švietimo centrą

Piliečiams skirta Europos skaitmeninės kompetencijos programa („DigComp“)

Ši praktikos bendruomenė padeda atnaujinti orientacinę Skaitmeninės kompetencijos programą. Prisijunkite prie „DigComp“ bendruomenės

SELFIE bendruomenė

Tapkite SELFIE bendruomenės nariu tinkle „LinkedIn“ ir bendradarbiaukite su kitais priemonės naudotojais. Prisidėkite prie SELFIE bendruomenės veiklos

SELFIE mokytojams bendruomenė

Prisijunkite prie „DigCompEdu“ praktikos bendruomenės ir diskutuokite su kitais pedagogais apie SELFIE mokytojams, jo konceptualų pagrindą ir susijusius išteklius bei palaikykite ryšius šiais klausimais. Prisijunkite prie „DigCompEdu“ bendruomenės

 

Galimybės gauti ES finansavimą

  • Nauja ES finansavimo programa, kuria visų pirma siekiama sudaryti įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms sąlygas naudotis skaitmeninėmis technologijomis.

  • „Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti.

Dalyvaukite!

Skaitmeninio švietimo programuotojų maratonas

„DigiEduHack“ yra proga bet kam pasaulyje prisidėti sprendžiant skaitmeninio švietimo klausimus. Sužinokite apie Skaitmeninio švietimo programuotojų maratoną

ES programavimo savaitė

ES programavimo savaitė yra visuomeninė iniciatyva, kuria siekiama smagiai visiems suteikti programavimo ir skaitmeninių įgūdžių. Sužinokite, kas siūloma per programavimo savaitę

 

Užimtumas ir savanoriška veikla

Žr. praktinę informaciją ir galimybes, susijusias su užimtumu, įskaitant savanorišką veiklą ir stažuotes.