Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 6 veiksmas

DI ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gairės pedagogams.

Šiandien dirbtinio intelekto (DI) sistemos yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Joms besivystant ir didėjant duomenų naudojimui, labai svarbu geriau suprasti jų poveikį mus supančiam pasauliui, be kita ko, švietimui ir mokymui.

DI suteikia daug galimybių pertvarkyti švietimą ir mokymą mokiniams, mokytojams ir mokyklų darbuotojams. Naudojant dirbtinį intelektą būtų galima, pavyzdžiui, pasiekti, kad sumažėtų mokyklos nebaigiančių asmenų skaičius, kompensuoti mokymosi sunkumus ir padėti mokytojams taikyti diferencijuotą ar individualizuotą mokymąsi: naudoti kalbų mokymosi taikomąsias programas, teksto konvertavimo į sakytinę kalbą generatorius, DI patarėjus besimokantiems asmenims ir kt.

Atsižvelgiant į tai, vis svarbiau, kad tyrėjai, pedagogai ir mokiniai turėtų pagrindines žinias apie DI ir duomenų naudojimą, kad galėtų šiomis technologijomis naudotis konstruktyviai, kritiškai bei etiškai ir išnaudoti visas jų teikiamas galimybes.

Tikslai

Europos Komisija, siekdama padėti mokytojams ir pedagogams suprasti DI taikomųjų programų ir duomenų naudojimo švietimo srityje galimybes, taip pat didinti informuotumą apie galimą riziką, parengė DI ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gaires.

Komisija taip pat rems susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Europos horizontas“ ir tyrėjams bei mokiniams parengs mokymo programą apie DI ir duomenų naudojimo etinių aspektus.

Pagrindinė veikla

Siekdama padėti spręsti šias problemas, 2022 m. spalio mėn. Komisija paskelbė dirbtinio intelekto ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gaires pedagogams.

Gairėse teikiama praktinė parama ir rekomendacijos daugiausiai pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojams, turintiems tik tam tikros patirties naudojantis DI arba jos apskritai neturintiems. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, gairėmis siekiama:

 • paaiškinti, kaip dirbtinis intelektas naudojamas mokyklose;
 • padėti mokytojams ir mokiniams mokyti ir mokytis;
 • paremti sistemas ir administracinius procesus švietimo įstaigose;
 • pristatyti etikos aspektus ir reikalavimus, kuriais grindžiamos gairės.

Parengti gaires ir santrauką padėjo neoficiali Komisijos ekspertų grupė, į kurią susibūrė švietimo ir akademinės bendruomenės ekspertai. Ataskaitos ir gairių rengimo etape konsultuotasi su „eTwinning“ bendruomene (apklausa ir tikslinė grupė) ir Skaitmeninio švietimo srities mokymosi, mokymo ir vertinimo darbo grupe, taip pat su įvairiais kitais Komisijos generaliniais direktoratais, įskaitant Jungtinį tyrimų centrą (JRC).

Daugiau informacijos apie gaires galima rasti informacijos suvestinėje, infografike ir trumpame aiškinamajame vaizdo įraše.

Tolesnė veikla, kuri yra šio veiksmo dalis

Kita veikla pagal 6 veiksmą:

 • parama atitinkamai veiklai pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant:
  • kvietimą teikti pasiūlymus mokymams „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91. Mokslinių tyrimų etikos žinių kokybės patikimumo ir pasitikėjimo ja užtikrinimas, atsižvelgiant į naujas / besiformuojančias technologijas“;
  • kvietimą teikti paraiškas dėl išplėstinės realybės technologijų taikymo švietimo ir mokymo srityje.

Numatomi rezultatai

 • Etiško DI ir duomenų naudojimo mokant ir mokantis skatinimas.
 • Universiteto studentų ir tyrėjų įgūdžių ir žinių, susijusių su DI integruotosios etikos principais, gerinimas, kartu nustatant tikslą, kad 45 proc. mokymo dalyvių būtų moterys.
 • Išplėstinės realybės technologijų naudojimo švietimo ir mokymo srityje skatinimas.

Produktai

 • DI ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gairės pedagogams.
 • Ekspertų grupės, įpareigotos prisidėti prie gairių ir jas parengti, ataskaitos santrauka. Santrauka netrukus bus paskelbta prancūzų, vokiečių ir bulgarų kalbomis.

Tvarkaraštis

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ ir programos „Europos horizontas“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. paštu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius.

 

Susijęs turinys