Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS)

Kas yra Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS)? 

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS) — Europos aukštojo mokslo erdvės priemonė, kuria siekiama užtikrinti didesnį studijų ir kursų skaidrumą. Pagal šią sistemą lengviau užtikrinamas studentų judumas tarp šalių ir pripažįstamos jų užsienyje įgyta akademinė kvalifikacija bei studijų užsienyje laikotarpiai. 

Pagal ECTS leidžiama vienoje aukštojo mokslo institucijoje įgytus kreditus įskaičiuoti kitoje institucijoje, kurioje studijuojama siekiant įgyti kvalifikaciją. ECTS kreditais išreiškiamas mokymasis remiantis nustatytais mokymosi rezultatais ir su jais susijusiu darbo krūviu. 

ECTS leidžia padidinti studijų programų lankstumą studentams. Ja taip pat remiamasi planuojant, įgyvendinant ir vertinant aukštojo mokslo programas. Tai pagrindinė Bolonijos proceso priemonė, kuria siekiama, kad nacionalines švietimo sistemas būtų paprasčiau palyginti tarptautiniu mastu. Dėl ECTS taip pat aiškiau ir paprasčiau įvairiose šalyse naudoti kitus dokumentus, pavyzdžiui, diplomų priedėlius

Dauguma Europos aukštojo mokslo erdvės šalių patvirtino ECTS kaip savo nacionalinę kreditų sistemą, ji vis dažniau naudojama kitose šalyse. 

Kam reikalinga ECTS?

Dėl nacionalinių aukštojo mokslo sistemų skirtumų gali kilti problemų pripažįstant užsienyje įgytas kvalifikacijas ir judumo laikotarpius. Iš dalies ši problema sprendžiama gerinant mokymosi rezultatų ir studijų programų darbo krūvio supratimą. 

Dėl ECTS taip pat galima vienoje studijų programoje arba mokymosi visą gyvenimą programose suderinti skirtingų rūšių mokymąsi, pavyzdžiui, mokymąsi universitete ir mokymąsi darbo vietoje.

Kaip tai vyksta?

60 ECTS kreditų atitinka visus metus studijų arba darbo. Standartiniais akademiniais metais šie kreditai paprastai suskirstomi į kelis mažesnius modulius. Paprastai trumpųjų studijų kvalifikacijai įgyti reikia 90–120 ECTS kreditų. Tipiniam pirmosios pakopos (arba bakalauro) laipsniui įgyti paprastai reikia 180 arba 240 ECTS kreditų.

Antrosios pakopos (arba magistro) laipsnis atitinka 90 arba 120 ECTS kreditų. ECTS gali būti įvairiai taikoma trečiosios pakopos (doktorantūros) studijoms. 

(ECTS) taikoma remiant studentų judumą tarp aukštojo mokslo institucijų. Pripažinti ir perkelti studentų judumo laikotarpiu užsienyje įgytus kreditus padeda kursų katalogai, mokymosi susitarimai ir akademinės pažymos. Sistema ir jos naudojimo būdai išsamiau aprašomi ECTS naudotojo vadove