Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Apie Europos švietimo erdvę

Europos švietimo erdve remiamas Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimas kuriant atsparesnes ir įtraukesnes nacionalines švietimo ir mokymo sistemas.

Susipažinkite su Europos ekonominė erdve

Slide

Galimybė naudotis kokybiškomis švietimo ir mokymo paslaugomis

Siekiame, kad iki 2025 m. visi ES gyventojai turėtų galimybę naudotis kokybiškomis švietimo ir mokymo paslaugomis. Europos švietimo erdvės kūrimo apžvalga

Sužinokite daugiau apie Europos švietimo erdvę

Europos švietimo erdvės strateginė programa

Strateginėje programoje įtvirtintas ES valstybių narių ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti jų bendrą viziją.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Stebėsenos biuletenis yra kasmet skelbiamas svarbiausias Komisijos švietimo ir mokymo Europos Sąjungoje srities leidinys.

Europos semestras

Per Europos semestrą Komisija atlieka šalių politikos sričių analizę, padėdama siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo.