Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos švietimo erdvė

Pašalinti kliūtis mokymuisi ir pagerinti galimybes visiems gauti kokybišką išsilavinimą

Parama asmenims, nukentėjusiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą

Europos Komisija yra pasiryžusi remti Ukrainos žmones ir teikti visą turimą pagalbą švietimo ir mokymo srityje ir kitose srityse šiuo itin sudėtingu metu. Be to, ES šalina Rusiją iš viešųjų pirkimų sutarčių ir nutraukia Europos lėšų teikimą.

Apie visą ES paramą Ukrainai  

Europos švietimo erdvė

Europos švietimo erdvės iniciatyva organizuojamas valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas siekiant sukurti atsparesnes ir įtraukesnes nacionalines švietimo sistemas.

EŠE atnaujinimai