Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos švietimo erdvė

Pašalinti kliūtis mokymuisi ir pagerinti galimybes visiems gauti kokybišką išsilavinimą

Slide

Sužinokite apie Europos švietimo erdvę

Svarbiausios temos

Apie ES darbą siekiant sukurti Europos švietimo erdvę (pagal svarbiausias temas).

Švietimo lygmenys

Apie ES švietimo ir mokymo iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie Europos švietimo erdvės kūrimo (pagal švietimo lygmenį).

Europos švietimo erdvė

Europos švietimo erdvės iniciatyva organizuojamas valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas siekiant sukurti atsparesnes ir įtraukesnes nacionalines švietimo sistemas.