Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 6. ukrep

Sistemi umetne inteligence so danes del našega vsakdanjika. Ker se še naprej razvijajo in je uporaba podatkov vse večja, je zelo pomembno, da se bolje seznanimo z vplivom teh sistemov na svet okrog nas, kamor sodita tudi izobraževanje in usposabljanje. 

Umetna inteligenca ima velik potencial za preobrazbo izobraževanja in usposabljanja za učence, učitelje in šolsko osebje. Lahko bi na primer pripomogla k zmanjšanju zgodnjega opuščanja šolanja, pomagala pri učnih težavah ter nudila podporo učiteljem pri raznovrstnem ali individualiziranem poučevanju s pomočjo aplikacij za učenje jezika, pretvornikov besedila v govor, mentorjev z umetno inteligenco za učence itd. 

Ob tem je vse nujneje, da se raziskovalci, izobraževalci in učenci seznanijo z osnovami umetne inteligence in uporabe podatkov, da jo lahko uporabljajo pozitivno, kritično in v skladu z etiko ter v celoti izkoristijo njen potencial. 

Cilji 

Evropska komisija bo razvila etične smernice o umetni inteligenci in uporabi podatkov pri poučevanju in učenju, da bi državljanom pomagala razumeti potencial uporabe umetne inteligence in podatkov v izobraževanju in da bi povečala ozaveščenost o možnih tveganjih. 

Prek programa Obzorje Evropa bo podprla tudi povezane raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter razvila program usposabljanja za raziskovalce in učence o etičnih vidikih umetne inteligence in uporabe podatkov. 

Ključne dejavnosti

 • Vzpostavitev skupine strokovnjakov za razvoj etičnih smernic o umetni inteligenci in uporabi podatkov v izobraževanju in usposabljanju, ki bodo posredovane učiteljem in izobraževalcem;
 • podpora ustreznim dejavnostim v okviru programa Obzorje Evropa, vključno z:
  • razpisom za zbiranje predlogov za usposabljanje – HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies (Zagotavljanje zanesljivosti in zaupanja v kakovost strokovnosti raziskovalne etike v okviru novih/nastajajočih tehnologij);
  • razpisom v zvezi z razširjeno resničnostjo v izobraževanju in usposabljanju.

Pričakovani rezultati

 • Spodbujanje etične uporabe umetne inteligence in podatkov za poučevanje in učenje; 
 • izboljšanje znanj in spretnosti o vgrajeni etičnosti pri umetni inteligenci med univerzitetnimi študenti in raziskovalci, pri čemer je cilj 45-odstotna udeležba žensk v dejavnostih usposabljanja;
 • spodbujanje uporabe razširjene resničnosti v izobraževanju in usposabljanju. 

Časovnica

 • Julij 2021 – prvo srečanje skupine strokovnjakov; 
 • junij 2022 – zadnje srečanje skupine strokovnjakov; 
 • september 2022 – vzpostavitev etičnih smernic o umetni inteligenci in uporabi podatkov pri učenju in poučevanju za izobraževalce;
 • do konca leta 2021 – objava razpisa za zbiranje predlogov „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: zagotavljanje zanesljivosti in zaupanja v kakovost strokovnosti raziskovalne etike v okviru novih/nastajajočih tehnologij“; 
 • do konca leta 2021 – objava razpisa o razširjeni resničnosti v izobraževanju in usposabljanju. 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programov EU Erasmus+ in Obzorje Evropa.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.