Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Informace o Evropském prostoru vzdělávání

Iniciativa Evropský prostor vzdělávání pomáhá členským státům Evropské unie spolupracovat na budování odolnějších a inkluzivnějších vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Seznamte se s rolí Evropského prostoru vzdělávání

Slide

Přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě

Do roku 2025 chceme zajistit, aby měli všichni obyvatelé EU přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě. Seznamte se s tím, jak vzniká Evropský prostor vzdělávání.

Další informace o Evropském prostoru vzdělávání

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Jedná se o jednu z nejdůležitějších publikací Evropské komise týkající se vzdělání a odborné přípravy v Evropské unii. Vychází každý rok.

Evropský semestr

Během evropského semestru provádí Komise analýzu situace jednotlivých zemí v jednotlivých oblastech politiky a snaží se členské státy podporovat na cestě k dosažení inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu