Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Úrovně vzdělávání

Členské státy EU organizují své systémy vzdělávání a odborné přípravy podle společných úrovní.

Seznamte se s tím, co Evropská unie dělá pro to, aby se u jednotlivých úrovní a typů vzdělávání zajistilo vytvoření Evropského prostoru vzdělávání.

Slide

Iniciativy EU na jednotlivých vzdělávacích úrovních