Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Úrovně vzdělávání

Členské státy EU organizují své systémy vzdělávání a odborné přípravy podle společných úrovní.

Seznamte se s tím, co Evropská unie dělá pro to, aby se u jednotlivých úrovní a typů vzdělávání zajistilo vytvoření Evropského prostoru vzdělávání.

Slide

Iniciativy EU na jednotlivých vzdělávacích úrovních

Předškolní péče a vzdělávání

Předškolním vzděláváním a péčí se rozumí jakékoli regulované uspořádání, v jehož rámci se poskytuje vzdělávání a péče o děti od narození do věku povinné školní docházky.

Školní vzdělávání

Evropská unie spolupracuje s členskými státy na podpoře rozvoje kvalitních vnitrostátních systémů školního vzdělávání a dále na prohlubování vzájemné spolupráce v otázkách společného zájmu.

Vysokoškolské vzdělávání

Evropská unie spolupracuje s členskými státy a vysokoškolskými institucemi na urychlení transformace otevřeného a inkluzivního systému vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Odborné vzdělávání a příprava

Odborné vzdělávání a příprava má za cíl připravit absolventy na uplatnění na pracovním trhu a rozvíjet kompetence občanů, aby svým dovednostním profilem reagovali na potřeby trhu a zůstali zaměstnatelní.

Vzdělávání dospělých

Do vzdělávání dospělých spadá celá řada formálních i neformálních vzdělávacích aktivit– ať již obecného nebo odborného zaměření – kterým se dospělí věnují v návaznosti na počáteční vzdělávání a odbornou přípravu.