Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropský prostor vzdělávání

Odstraňování překážek v učení a zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

Slide

Seznamte se s rolí Evropského prostoru vzdělávání

Hlavní témata

Informace o tom, co EU dělá v jednotlivých tematických oblastech v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání.

Stupně vzdělávání

Přečtěte si o iniciativách EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které přispívají k realizaci Evropského prostoru vzdělávání (řazení podle stupně vzdělávání)

Evropský prostor vzdělávání

Iniciativa Evropského prostoru vzdělávání strukturuje spolupráci mezi členskými zeměmi Unie a zainteresovanými subjekty, aby se zajistila větší odolnost a inkluzivnost vnitrostátních vzdělávacích systémů.