Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropský prostor vzdělávání

Odstraňování překážek v učení a zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

Podpora osob zasažených ruskou invazí na Ukrajině

Evropská komise je odhodlána podpořit ukrajinský lid a zajistit mu v této mimořádně náročné době veškerou dostupnou pomoc v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a dalších oblastech. Evropská unie rovněž zajistila, aby byla Rusku znemožněna účast na veřejných zakázkách a aby bylo odstřiženo od evropských peněz.

Seznamte se s tím, jak EU podporuje Ukrajinu  

Evropský prostor vzdělávání

Iniciativa Evropského prostoru vzdělávání strukturuje spolupráci mezi členskými zeměmi Unie a zainteresovanými subjekty, aby se zajistila větší odolnost a inkluzivnost vnitrostátních vzdělávacích systémů.

Aktuality o Evropském prostoru vzdělávání