Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hlavní témata

Evropská unie se dohodla na souboru témat, na které se v rámci Evropského prostoru pro vzdělávání zaměří. Ta mají členským zemím a zainteresovaným subjektům sloužit jako vodítko při vytváření Evropského prostoru vzdělávání.

Hlavní témata Evropského prostoru vzdělávání