Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Več o politiki večjezičnosti

Zakaj je večjezičnost pomembna

Slogan Evropske unije „Združena v raznolikosti“ simbolizira bistvenost jezikovne raznolikosti in učenja jezikov za evropsko povezovanje. 

Jeziki povezujejo ljudi, omogočajo spoznavanje drugih držav in kultur ter izboljšujejo medkulturno razumevanje. Tuji jeziki imajo ključno vlogo pri povečevanju zaposljivosti in mobilnosti. Večjezičnost pa tudi izboljšuje konkurenčnost gospodarstva EU

Zaradi slabega jezikovnega znanja lahko družbe izgubijo mednarodne pogodbe, poleg tega se lahko ovira tudi mobilnost spretnosti in nadarjenosti. Vendar še vedno preveč Evropejcev in Evropejk konča šolanje brez praktičnega znanja drugega jezika. Zato je EU kot prednostno nalogo določila izboljšanje poučevanja in učenja jezikov.

Kako EU spodbuja večjezičnost

Države članice so se v Sklepih Sveta o večjezičnosti in razvoju jezikovnih kompetenc zavezale, da bodo okrepile sodelovanje na področju večjezičnosti in izboljšale učinkovitost poučevanja jezikov v šolah.

Evropska komisija si z nacionalnimi vladami prizadeva doseči ambiciozen cilj – da bi se vsi državljani naučili vsaj dva tuja jezika in da bi se tuje jezike začeli učiti že zelo zgodaj

To vizijo so voditelji držav EU potrdili kot del predloga za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora. Nadaljnja podpora temu cilju je bila izražena v sklepih Evropskega sveta iz decembra 2017.

Komisija se odziva na ta poziv držav članic, da se osrednja vloga dvojezičnosti v evropskem povezovanju okrepi:

Te dejavnosti so podprte s:

Navsezadnje, program Erasmus+ ponuja mladim priložnosti za izpopolnjevanje jezikovnih spretnosti z izobraževanjem in usposabljanjem v tujini ter podpira poklicno mobilnost in mobilnost na področju izobraževanja.