Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pregled izobraževanja in usposabljanja

Kaj je Pregled izobraževanja in usposabljanja

Že deveto leto zapored Pregled izobraževanja in usposabljanja predstavlja številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski uniji (EU).

Poročilo ugotavlja napredek posameznih držav pri doseganju ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) za evropsko sodelovanje na teh področjih. Omogoča tudi vpogled v ukrepe, sprejete za reševanje vprašanj, povezanih z izobraževanjem, v okviru evropskega semestra.

Pregled ponuja predloge za reforme politik, ki izboljšujejo odzivnost nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja na družbene potrebe in potrebe trga dela.

Poleg tega poročilo pomaga opredeliti področja, ki bi za izobraževanje, usposabljanje in spretnosti potrebovala finančna sredstva iz naslednjega dolgoročnega proračuna EU – večletnega finančnega okvira (MFF).

Pregled vsebuje primerjavo nacionalnih izobraževalnih sistemov v obliki 27 poglobljenih poročil za posamezne države.

Pregled za leto 2020

Evropska komisarka Marija Gabriel je na konferenci DigiEduHack 12. novembra 2020 predstavila Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2020.

Letošnja izdaja Pregleda izobraževanja in usposabljanja je zadnja v iztekajočem strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju – ET 2020. Evropske države so v tem procesu od uvedbe referenčnih meril EU leta 2009 zelo povečale udeležbo v izobraževanju.

Digitalno izobraževanje in digitalne kompetence so glavna tema letošnjega pregleda. Obravnava tudi učinke zapiranja šol in učenja na daljavo zaradi koronavirusne krize.

Kljub temu približno 20 % 15-letnikov iz vse Evrope še vedno ogroža izobrazbena revščina, saj nimajo osnovnih kompetenc na področju bralne in matematične pismenosti ali zadostnega znanja iz naravoslovja. 

Publikacije, povezane s Pregledom izobraževanja in usposabljanja za leto 2020 (poročila EU in poročila za posamezne države, informativni pregledi, infografike, zloženka z merili uspešnosti EU, prilagodljivi nabori podatkov Eurostat, zemljevidi in grafikoni), so na voljo v angleščini in nacionalnih jezikih v dostopni obliki html na spletišču Urada za publikacije Evropske unije.

Dodatne informacije

Več informacij o pregledu za leto 2020 je na voljo v sporočilu Komisije za medije.

Celotno besedilo Pregleda izobraževanja in usposabljanja za leto 2019.

Najnovejši in prilagodljivi nabori podatkov, zemljevidi in grafikoni v zvezi z referenčnimi merili EU na področju izobraževanja in usposabljanja so na voljo na namenskih spletnih straneh Eurostata.

Mreža Eurydice objavlja informacije o nacionalnih izobraževalnih politikah in sistemih v državah članicah EU ter primerjalna poročila o posebnih temah, kazalnikih in statistiki (vključno s strukturnimi kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi).

Vprašanja v zvezi s pregledom pošljite na: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>