Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pregled izobraževanja in usposabljanja

V Pregledu izobraževanja in usposabljanja Evropska komisija vsako leto analizira razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja po EU.

S Pregledom se spremlja napredek pri doseganju ciljev, o katerih so se dogovorile države EU v okviru strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora. V njem so zbrani najnovejši razpoložljivi podatki in najnovejše informacije o nacionalnih ukrepih politike.

Pregled sestavljajo:

  • primerjalno poročilo – vpogled v kontekst in možne vzvode politike
  • poročila za posamezne države – informacije o nedavnem in aktualnem razvoju politik na vseh ravneh izobraževanja v državah EU
  • zbirka orodij – ključni kazalniki, ki se uporabljajo v pregledu, s povezavami na najpomembnejše študije in poročila

Najnovejša izdaja: učiteljski poklic

Poročilo za leto 2023 se posebej osredotoča na učiteljski poklic, zlasti na pomanjkanje učiteljic in učiteljev v državah EU ter različna prizadevanja za povečanje privlačnosti tega poklica.

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2023

Pregled za leto 2023 vsebuje najnovejšo analizo razvoja sistemov izobraževanja in usposabljanja po EU, ki jo pripravlja Evropska komisija.

Pregled izobraževanja in usposabljanja  

Dodatne informacije

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na naslov eac-monitor@ec.europa.eu.