Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pregled izobraževanja in usposabljanja

Kaj je Pregled izobraževanja in usposabljanja

Pregled izobraževanja in usposabljanja že deseto leto zapored predstavlja številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski uniji.

Poročilo meri napredek držav pri doseganju ciljev na ravni EU iz strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju v zvezi z uresničevanjem evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030).

Pregled vsebuje analizo ključnih izzivov na področju izobraževanja in najnovejšega razvoja politike na ravni EU in nacionalni ravni. Izpostavlja ukrepe politike, s katerimi bi lahko izboljšali odzivnost evropskih sistemov izobraževanja na družbene potrebe in potrebe trga dela.

Pregled vsebuje analizo na ravni EU in 27 poročil za posamezne države.

Pregled za leto 2021

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je na četrtem evropskem vrhu o izobraževanju 9. decembra 2021 napovedala Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2021.

Izdaja za leto 2021 se osredotoča na dobro počutje pri izobraževanju in opisuje, kako bo mehanizem za okrevanje in odpornost podpiral modernizacijo sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU.

Publikacije v zvezi s Pregledom izobraževanja in usposabljanja 2021, med drugim

  • poročila (na ravni EU in za posamezne države),
  • povzetek,
  • informativni pregled EU,
  • infografika EU,
  • brošura o ciljih na ravni EU,
  • prilagodljivi nabori podatkov Eurostata, 
  • zemljevidi in grafikoni, 

so na voljo v angleščini in zadevnih nacionalnih jezikih v obliki html na spletišču Urada za publikacije Evropske unije.

Več informacij

Najnovejši in prilagodljivi nabori podatkov, zemljevidi in grafikoni v zvezi s cilji na ravni EU na področju izobraževanja in usposabljanja so na voljo na spletišču Eurostata.

Mreža Eurydice objavlja informacije o nacionalnih izobraževalnih politikah in sistemih v državah članicah EU ter primerjalna poročila o posebnih temah, kazalnikih in statistiki (vključno s strukturnimi kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi).

Spremljajte program Erasmus+ na Twitterju in si oglejte #ETMonitor za več informacij.

Za vprašanja pišite na e-naslov eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.