Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monikielisyyspolitiikka

Miksi monikielisyys on tärkeää?

EU:n motto ”moninaisuudessaan yhtenäinen” kuvastaa sitä, miten tärkeitä kielellinen monimuotoisuus ja kieltenoppiminen ovat Euroopan yhdentymishankkeelle. 

Kielitaito yhdistää ihmisiä, tuo muita maita ja kulttuureja lähemmäksi sekä parantaa kulttuurien välistä ymmärrystä. Vieraiden kielten osaaminen edistää selvästi ihmisten työllistymis- ja liikkumismahdollisuuksia. Monikielisyys myös parantaa EU:n talouden kilpailukykyä

Kielitaidon puutteiden vuoksi yritykset voivat menettää markkinoita, ja työntekijöiden on vaikea löytää töitä ulkomailta. Monet eurooppalaiset eivät koulusta valmistuttuaan osaa käytännössä mitään toista kieltä. Tästä syystä EU on panostanut kielten opetukseen ja oppimisen parantamiseen.

Miten EU edistää monikielisyyttä?

Monikielisyyttä ja kielitaidon kehittämistä koskevissa EU:n neuvoston päätelmissä EU-maat sitoutuivat lisäämään yhteistyötä monikielisyysasioissa ja parantamaan kieltenopetusta kouluissa.

Euroopan komissio pyrkii yhdessä EU-maiden hallitusten kanssa parantamaan opetusta. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että kaikki EU:n kansalaiset puhuisivat vähintään kahta vierasta kieltä ja että kieltenoppiminen aloitettaisiin jo lapsuudessa

EU-maiden johtajat vahvistivat tämän vision osana ehdotusta eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta. Myös Eurooppa-neuvosto yhtyi tavoitteeseen päätelmissään joulukuussa 2017.

Euroopan komissio vastaa EU-maiden kehotukseen vahvistaa monikielisyyden asemaa Euroopan yhdentymishankkeessa

Edistääkseen kielten oppimista ja monikielisyyttä komissio

Myös Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille tilaisuuksia hioa kielitaitojaan opiskelemalla ja työskentelemällä ulkomailla. Lisäksi se tukee ammatillista ja koulutukseen liittyvää liikkuvuutta.