Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ravni izobraževanja

Sistemi izobraževanja in usposabljanja so v državah članicah Evropske unije organizirani v skladu s skupnimi ravnmi. Pobližje spoznajte, kaj počne EU za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora na posameznih ravneh in v vrstah izobraževanja.

Slide

Pobude EU po posameznih ravneh izobraževanja

Predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako regulirano ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti.

Šolsko izobraževanje

EU sodeluje z državami članicami pri podpiranju razvoja kakovostnih nacionalnih šolskih izobraževalnih sistemov in spodbujanju sodelovanja pri vprašanjih skupnega interesa.

Visokošolsko izobraževanje

EU sodeluje z visokošolskimi ustanovami in državami članicami, da bi pospešila preoblikovanje odprtega in vključujočega visokošolskega sistema v Evropi.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Poklicno izobraževanje in usposabljanje ljudi pripravlja na delo ter razvija njihova znanja in spretnosti, da ostanejo zaposljivi in se lahko odzivajo na potrebe gospodarstva.

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih zajema širok nabor formalnih, neformalnih in priložnostnih učnih dejavnosti v splošnem in poklicnem izobraževanju po zaključenem začetnem izobraževanju in usposabljanju.