Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ključne teme

Evropska unija je določila sklop ključnih tem evropskega izobraževalnega prostora. Te bodo usmerjale njeno delo z državami članicami in deležniki pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora.

Slide

Ključne teme EIP

Učitelji, vodje usposabljanja in vodstveni delavci šol

EU si prizadeva, da bi se na novo ovrednotil učiteljski poklic ter vsem učiteljem, vodjem usposabljanja in vodstvenim delavcem šol omogočile priložnosti za poklicni razvoj in visokokakovostno začetno izobraževanje.

Digitalno izobraževanje

EU spodbuja razvoj uspešnega evropskega ekosistema digitalnega izobraževanja in si prizadeva za izboljšanje kompetenc ter znanj in spretnosti državljanov za digitalni prehod.

Zeleno izobraževanje

Ena od glavnih prednostnih nalog EU je spodbujanje sektorja izobraževanja in usposabljanja, da sprejme ukrepe, s katerimi bi prispeval k zelenemu prehodu in okrepil trajnostne kompetence vseh učencev.