Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ključne teme

Evropska unija je določila sklop ključnih tem evropskega izobraževalnega prostora. Te bodo usmerjale njeno delo z državami članicami in deležniki pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora.

Slide