Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Om politikken for flersprogethed

Hvorfor er flersprogethed vigtig?

EU's motto "forenet i mangfoldighed" udtrykker, hvor vigtig sproglig mangfoldighed og sprogindlæring er for det europæiske projekt. 

Sprog bringer os sammen, gør andre lande og deres kulturer tilgængelige for os og styrker den mellemfolkelige forståelse. Fremmedsprogskundskaber spiller en afgørende rolle for beskæftigelsesegnetheden og jobmobiliteten. Flersprogethed er desuden med til at øge konkurrenceevnen i EU

Ringe sprogfærdigheder kan medføre, at virksomheder går glip af internationale aftaler, og at kvalifikationer og talent ikke kan bevæge sig frit på tværs af grænserne. Men der er stadig alt for mange europæere, der forlader skolen uden at have et brugbart kendskab til et andet sprog. Derfor har EU prioriteret forbedringen af sprogundervisning og -indlæring højt.

Hvad gør EU for at fremme flersprogethed?

I Rådets konklusioner om flersprogethed og udviklingen af sprogkompetencer forpligtede EU-landene sig til at styrke samarbejdet om flersprogethed og forbedre sprogundervisningen i skolerne.

Kommissionen arbejder sammen med de nationale regeringer om at nå et ambitiøst mål: at alle borgere skal lære mindst to fremmedsprog, og at børn skal begynde at lære fremmedsprog i en tidlig alder

Denne vision blev bekræftet af EU's stats- og regeringschefer som led i forslaget om at skabe et europæisk uddannelsesområde. Yderligere støtte til dette mål blev gentaget i Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2017.

Kommissionen reagerer på denne opfordring fra medlemslandene om at give flersprogetheden en central rolle i det europæiske projekt ved at:

Disse aktiviteter understøttes af:

Endelig giver Erasmus+ unge mulighed for at forbedre deres sprogkundskaber ved at studere eller gå i lære i udlandet, og programmet er på denne måde med til at fremme uddannelsesmobiliteten.