Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

EU:s politik för flerspråkighet

Varför är flerspråkighet viktigt?

EU:s motto ”förenade i mångfalden” symboliserar hur viktigt det är med språklig mångfald och språkinlärning för EU-samarbetet. 

Språk bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra länder och kulturer. Med goda språkkunskaper blir det lättare att få jobb och att resa eller flytta utomlands. Flerspråkighet stärker också EU-företagens konkurrenskraft

Bristande språkkunskaper kan göra att företag går miste om internationella kontrakt och att människor inte kan söka jobb i andra länder. Men det är fortfarande många som går ut skolan utan att kunna ett främmande språk tillräckligt bra. Därför vill EU förbättra språkundervisningen och språkinlärningen.

Vad gör EU för att främja flerspråkighet?

I rådets slutsatser om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaper lovade medlemsländerna att fördjupa sitt samarbete om flerspråkighet och förbättra skolornas språkundervisning.

EU-länderna och kommissionen har som gemensamt mål att alla ska kunna två språk utöver modersmålet och att man ska börja lära sig språk tidigt

Målet sattes upp av EU:s stats- och regeringschefer i förslaget om att skapa ett europeiskt område för utbildning och framhölls också av Europeiska rådet i december 2017.

Kommissionen arbetar för att stärka språkens viktiga roll i EU-samarbetet genom att

Kommissionen bidrar också genom att

Programmet Erasmus+ ger också unga människor möjlighet att finslipa sina språkkunskaper genom studier och praktik utomlands.