Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O evropskem izobraževalnem prostoru

Evropski izobraževalni prostor spodbuja sodelovanje držav članic Evropske unije pri oblikovanju odpornejših in bolj vključujočih nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja.

O evropskem izobraževalnem prostoru

Slide

Dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja

Do leta 2025 naj bi imeli vsi ljudje v EU dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja. Oglejte si, kako gradimo evropski izobraževalni prostor.

Več o evropskem izobraževalnem prostoru

Evropski semester

Med evropskim semestrom Komisija izvaja analize za posamezne države na področjih politike za podporo pametni, trajnostni in vključujoči rasti.