Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Dwar il-politika tal-multilingwiżmu

L-importanza tal-multilingwiżmu

Il-kompetenzi lingwistiċi huma fil-qalba tal-bini ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. Dawn huma indispensabbli għall-mobbiltà, il-kooperazzjoni u l-fehim reċiproku bejn il-fruntieri.

Il-koeżistenza ta’ ħafna lingwi fl-Ewropa hija simbolu qawwi tal-aspirazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tkun magħquda fid-diversità, wieħed mill-pedamenti tal-proġett Ewropew. L-ilsna jiddefinixxu l-identitajiet personali, iżda jagħmlu wkoll parti minn wirt komuni.

L-UE ppromwoviet it-tagħlim tal-lingwi fl-Ewropa kollha għal żmien twil. L-argumenti li jappoġġjaw politiki edukattivi ambizzjużi fir-rigward tat-tagħlim tal-lingwi huma abbundanti

  • għall-individwi, it-tagħlim tal-lingwi joħloq opportunitajiet personali u professjonali
  • għas-soċjetà, dan irawwem is-sensibilizzazzjoni kulturali, il-fehim reċiproku u l-koeżjoni soċjali
  • għall-kumpaniji, il-ħaddiema b’kompetenzi lingwistiċi u interkulturali huma riżorsa vitali, li tgħin lin-negozji jirnexxu u jikbru fis-swieq globali

Ara x’tagħmel l-UE biex tippromwovi d-diversità lingwistika

Azzjonijiet tal-UE li jippromwovu l-multilingwiżmu

Il-programm Erasmus+

Permezz tal-programm Erasmus+, l-UE toffri ħafna opportunitajiet għan-nies biex itejbu l-ħiliet lingwistiċi tagħhom billi jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport f’pajjiż Ewropew ieħor.

Il-programm jagħti spinta lit-tagħlim tal-lingwi minn età bikrija billi jippermetti lill-istudenti, gruppi ta’ studenti u klassijiet fl-iskejjel u fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jistudjaw fi skola ospitanti jew jieħdu sehem fi traineeship f’pajjiż Ewropew ieħor.

Il-programm Erasmus+ 2021-2027 għandu baġit stmat ta’ €26.2 biljun - kważi d-doppju ta’ dak tal-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti.

Esplora l-opportunitajiet tal-Erasmus+

Proġetti ffinanzjati mill-UE

Il-proġett LISTIAC

L-UE appoġġjat il-proġett LISTIAC (Tagħlim Lingwistikament Sensittiv fil-Klassijiet Kollha) mill-2019 sal-2022 billi pprovdiet finanzjament permezz tal-programm Erasmus+.

Il-proġett żviluppa u ttestja għodda ta’ riflessjoni infurmata teoretikament li għandha l-għan li tagħmel lill-għalliema (futuri) aktar sensittivi lingwistikament fit-twemmin, l-attitudnijiet u l-azzjonijiet tagħhom.

Aqra aktar dwar il-proġett LISTIAC

Il-proġett MultiMind

Il-MultiMind hija pjattaforma ta’ riċerka u taħriġ li tfittex skoperti fundamentali fir-riċerka dwar il-multilingwiżmu billi tadotta approċċ multidixxiplinari. Il-proġett irċieva finanzjament mill-programm ta’ azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) tal-UE.

Skopri aktar dwar il-proġett MultiMind

Tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza u tagħlim bejn il-pari

Il-Kummissjoni torganizza diversi attivitajiet ma’ esperti tal-politika u partijiet ikkonċernati, inklużi diskussjonijiet f’panel, seminars u avvenimenti online, u tikkummissjona riċerka biex tħeġġeġ it-tagħlim bejn il-pari fost l-Istati Membri u t-tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza fil-livelli kollha.

Kull sena, il-Kummissjoni tippubblika l-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Il-Monitor jiġbor firxa wiesgħa ta’ evidenza biex juri l-evoluzzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-Istati Membri tal-UE.

Il-Kummissjoni taħdem ukoll mal-Eurostat u mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) biex tiġbor u tanalizza data dwar it-tagħlim tal-lingwi madwar l-Ewropa.

Skopri l-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi

Il-Kummissjoni ilha mill-2018 tikkoopera mal-OECD dwar l-iżvilupp tal-modulu tal-Valutazzjoni tal-Lingwa Barranija (FLA) tal-Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti (PISA).

Il-PISA tkejjel il-kapaċità ta’ dawk li għandhom 15-il sena li jużaw l-għarfien u l-ħiliet tal-qari, tal-matematika u tax-xjenza tagħhom biex jilqgħu għall-isfidi tal-ħajja reali, inkluż l-istudju u x-xogħol f’dinja globalizzata.

Skopri aktar dwar il-Valutazzjoni tal-Lingwa Barranija tal-PISA

Il-Kunsill tal-Ewropa

Il-Kummissjoni tikkoopera wkoll mal-Kunsill tal-Ewropa u ċ-Ċentru Ewropew għal-Lingwi Moderni tiegħu.

Din il-kooperazzjoni tiffoka fuq il-promozzjoni tal-innovazzjoni fit-tagħlim tal-lingwi permezz ta’ żewġ mogħdijiet

 

Kontenut relatat