Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jezikovna raznolikost

Pregled

Jeziki določajo osebno identiteto, vendar so tudi del skupne dediščine. So most do drugih ljudi in kultur, saj spodbujajo medsebojno razumevanje in skupni občutek evropske identitete.

Učinkovite politike in pobude za večjezičnost lahko izboljšajo priložnosti za državljanke in državljane. Jezikovne spretnosti lahko poleg tega povečajo njihovo zaposljivost, jim olajšajo dostop do storitev in pravic ter spodbujajo solidarnost prek okrepljenega medkulturnega dialoga in socialne kohezije.

V EU se trenutno uporabljajo tri pisave in 24 uradnih jezikov. V določenih regijah oziroma določenih skupinah ljudi se trenutno govori še približno 60 drugih jezikov. V EU je številne dodatne jezike prineslo tudi priseljevanje. Na tem območju po ocenah zdaj živijo državljanke in državljani vsaj 175 narodnosti.

Jezikovna raznolikost je utemeljena v členu 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Eden od temeljnih elementov te listine je spoštovanje pravic pripadnic in pripadnikov manjšin. Ta element preprečuje diskriminacijo pripadnic in pripadnikov manjšin ter zahteva spoštovanje kulturne, verske in jezikovne raznolikosti po vsej Uniji. Komisija zagotavlja, da se pri izvajanju prava EU spoštujejo temeljne človekove pravice in zlasti pravica do nediskriminacije.

Vendar imajo države članice izključno pravico, da opredelijo ali priznajo narodne manjšine znotraj svojih meja, vključno s pravicami manjšinskih skupin do samoopredelitve (kot je navedeno v Evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin). Ta pravica se nanaša tudi na nacionalne ali regionalne manjšinske jezike.

V različnih državah obstajajo različne stopnje jezikovne raznolikosti in države to raznolikost obravnavajo različno. V dvojezičnih regijah in večjezičnih razredih po Evropi se izvajajo številni zanimivi pedagoški pristopi. Eurydice, tj. mreža nacionalnih enot Evropske unije za analizo izobraževanja, ki imajo sedež v vseh državah programa Erasmus+, je v različico Pomembnih podatkov o poučevanju jezikov v šoli v Evropi iz leta 2017 vključila podporne ukrepe za poučevanje regionalnih in manjšinskih jezikov. V novejši publikaciji Eurydice je objavljen poseben pregled ukrepov, ki so jih izobraževalni organi sprejeli kot pomoč pri poučevanju regionalnih in manjšinskih jezikov v šoli.

Kako EU opozarja na jezikovno raznolikost

Vsako leto na evropski dan jezikov, 26. septembra, Komisija skupaj s Svetom Evrope, Evropskim centrom za moderne jezike ter jezikovnimi ustanovami in državljankami in državljani Evrope opozarja na jezikovno raznolikost ter učenje jezikov. Ta pobuda obeležuje jezikovno raznolikost z različnimi dogodki.

Izobraževalni in kulturni programi EU bodo tudi v prihodnje podpirali projekte učenja jezikov. Evropska unija prek programov financiranja, kot sta Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa, podpira učenje jezikov in jezikovno raznolikost, na primer s programi mobilnosti, projekti sodelovanja in podpiranjem evropskih prestolnic kulture. Na podlagi teh programov učenje in prepoznavnost regionalnih in manjšinskih jezikov spodbujajo številni uspešni projekti. Nekaj primerov je v poročilu mreže Eurydice o poučevanju regionalnih in manjšinskih jezikov v šolah v Evropi.

Program Ustvarjalna Evropa podpira tudi književno prevajanje s ciljem omogočiti širši dostop do pomembnih književnih del in ohranjati jezikovno raznolikost v EU.