Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A többnyelvűségi politikáról

Miért fontos a többnyelvűség?

Az Unió jelszava, az „egység a sokféleségben” jól érzékelteti, hogy mennyire fontos a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás az Európai Unióban. 

A nyelvtudás hidat emel az emberek között, megnyit előttünk más országokat és kultúrákat, és segítségével javul a kultúrák közötti megértés. Az idegen nyelvek ismerete kulcsfontosságú a foglalkoztathatóság és a mobilitás javításához. Emellett a többnyelvűség fokozza az uniós gazdaság versenyképességét is. 

Egy vállalat nemzetközi üzleti lehetőségektől eshet el, ha alkalmazottjai nem ismernek idegen nyelveket, és a nyelvtudás hiánya akadályt gördít a munkavállalók útjába is, hiába rendelkeznek egyébként kiemelkedő képességekkel. Ennek ellenére még mindig sok európai lép ki úgy a munkaerőpiacra, hogy nem tud idegen nyelvet használni a munkahelyén. Ezért az EU kiemelt fontosságot tulajdonít a nyelvtanítás és a nyelvtanulás javításának.

Mit tesz az EU a többnyelvűség előmozdítása érdekében?

A többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák fejlesztéséről szóló tanácsi következtetésekben a tagállamok elkötelezték magukat a többnyelvűség területén folytatandó együttműködés fokozása és az iskolai nyelvoktatás hatékonyságának javítása mellett.

Az Európai Bizottság a nemzeti kormányokkal karöltve egy igen nagyratörő cél elérésén dolgozik – nevezetesen azon, hogy mindenki tanuljon legalább két idegen nyelvet, és az idegen nyelvek tanítása minél fiatalabb életkorban kezdődjön. 

Az európai oktatási térség létrehozására irányuló javaslatban az uniós országok államfői is elismerték ennek a célnak a fontosságát. Később a 2017. decemberi európai tanácsi következtetések is megerősítették e törekvés támogatását.

A Bizottság a tagállamok felhívására reagálva az alábbiak révén szeretné erősíteni a többnyelvűség központi szerepét az EU-ban:

Az említett tevékenységeket támogatandó a Bizottság:

  • együttműködik az Európa Tanáccsal és az Élő Nyelvek Európai Központjával, amelynek fő feladata, hogy ösztönözze az innovációt a nyelvtanításban. Mivel a különböző oktatási rendszerek nem használnak közös és egységes értékelési módszert, a nyelvoktatás javítására irányuló törekvésekkel párhuzamosan korszerű tudásértékelési módszereket is ki kell dolgozni;
  • a RELANG kezdeményezés keretében segíti az oktatásért felelős hatóságokat abban, hogy azonosítsák a közös európai nyelvi referenciakeret (CEFR) szerinti nyelvi készségszinteknek megfelelő oktatási segédanyagokat, teszteket és nyelvvizsgákat. Egy másik együttműködési terület a többnyelvű osztálytermek támogatása, ami elsősorban a fiatal migránsok iskolai integrációjának és teljesítményének javítását hivatott szolgálni;
  • együttműködést szorgalmaz az európai uniós intézmények nyelvi szolgálataival, különösen a Bizottság Fordítási Főigazgatóságával és Tolmácsolási Főigazgatóságával a nyelvi szakemberek képzésének biztosítása érdekében;
  • Európai Nyelvi Díjjal jutalmazza az újszerű nyelvoktatási módszerekkel előálló személyeket és projekteket.

Mindezeken felül az Erasmus+ program révén a fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy nyelvtudásukat egy másik ország oktatási és képzési intézményeiben tökéletesítsék, sőt a program támogatja a szakképzésben részt vevők és az oktatók mobilitását is.