Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A többnyelvűségi politikáról

Miért fontos a többnyelvűség?

A nyelvi kompetenciák központi jelentőséggel bírnak az európai oktatási térség kiépítése szempontjából. Elengedhetetlenül fontosak a tagállamok közötti mobilitáshoz és együttműködéshez, valamint a kölcsönös megértéshez.

Európában sok nyelv él egymás mellett, ami kifejezően jelképezi az EU azon törekvését, hogy a sokféleség talaján teremtsen egységet. Ez a törekvés az európai integráció egyik sarokköve. A nyelvek meghatározzák személyes identitásunkat, egyúttal pedig közös örökségünknek is részét képezik.

Az EU hosszú ideje ösztönzi a nyelvtanulást Európa-szerte. Rengeteg érv szól amellett, miért van szükség ambiciózus oktatáspolitikára az idegen nyelvek oktatása terén:

  • az egyének szintjén az idegen nyelvek elsajátítása személyes és szakmai lehetőségeket nyit meg a nyelvtanulók előtt;
  • a társadalom szintjén az idegennyelv-tudás előmozdítja a kulturális tudatosságot, a kölcsönös megértést és a társadalmi kohéziót;
  • az üzleti életben a nyelvi és interkulturális kompetenciákkal rendelkező munkavállalók létfontosságú erőforrást jelentenek: elősegítik, hogy a cégek eredményesek legyenek és növekedni tudjanak a világpiacokon.

Mit tesz az EU a nyelvi sokszínűség előmozdításáért?

A többnyelvűséget előmozdító uniós intézkedések

Az Erasmus+ program

Az Erasmus+ program keretében az EU számos lehetőséget kínál az érdeklődőknek arra, hogy egy másik európai országban oktatási, képzési, ifjúsági és sporttevékenységekben vegyenek részt, és ezáltal fejlesszék idegennyelv-tudásukat.

Az Erasmus+ már korai életkortól előmozdítja a nyelvtanulást a résztvevők körében: a programnak köszönhetően az iskolák és szakképző intézmények tanulói, diákcsoportjai és osztályai egy másik európai országban tanulhatnak vagy vehetnek részt szakmai gyakorlaton az ottani fogadó intézményeknél.

A 2021–2027-es időszakra szóló Erasmus+ program becsült költségvetése 26,2 milliárd eurót tesz ki, ami csaknem kétszerese az előző programidőszak költségvetésének.

Milyen lehetőségeket kínál az Erasmus+?

Uniós finanszírozású projektek

A LISTIAC projekt

Az EU az Erasmus+ program forrásaiból támogatta 2019-től 2022-ig a LISTIAC projekt (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) megvalósítását.

A projekt résztvevői reflexiós eszközt fejlesztettek ki és teszteltek. A szilárd elméleti alapokon nyugvó eszköz azt hivatott elősegíteni, hogy a tanárok (jelenlegi és jövőbeli generációi) meggyőződésüket, hozzáállásukat és magatartásukat tekintve nagyobb nyelvi érzékenységet tanúsítsanak.

További információk a LISTIAC projektről

A MultiMind projekt

A MultiMind elnevezésű kutatási és képzési platform multidiszciplináris szemléletet alkalmaz. Célja, hogy radikális áttörést érjen el a többnyelvűséggel kapcsolatos kutatásban. A projekt a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében részesült uniós támogatásban.

További információk a MultiMind projektről

Kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal és az egymástól való tanulás

A Bizottság számos tevékenységet – pl. panelbeszélgetéseket, szemináriumokat és online rendezvényeket – szervez szakpolitikai szakértők és érdekelt felek részvételével, valamint kutatásokat készíttet azzal a céllal, hogy ösztönözze a tagállamok között az egymástól való tanulást, és minden szinten előmozdítsa a kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt.

A Bizottság minden évben közzéteszi azOktatási és Képzési Figyelőt. A Figyelő tények és adatok széles körét gyűjti egybe, hogy áttekintést adjon az uniós tagállamok oktatási és képzési rendszereinek fejlődéséről.

A Bizottság az Eurostattal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) is együttműködik annak érdekében, hogy adatgyűjtést és -elemzést végezzen az európai országokban folyó nyelvoktatás és nyelvtanulást témájában.

További információk az Oktatási és Képzési Figyelőről

Együttműködés nemzetközi szervezetekkel

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

A Bizottság 2018 óta dolgozik az OECD-vel együttműködésben a PISA-felmérés (nemzetközi tanulói teljesítménymérés) idegennyelv-tudást mérő moduljának (FLA) kifejlesztésén.

A PISA-felmérés azt vizsgálja, milyen mértékben képesek a 15 éves fiatalok olvasási, matematikai és természettudományos ismereteiket és készségeiket hasznosítani akkor, amikor meg kell birkózniuk a való életben jelentkező kihívásokkal, ideértve azt is, hogy diákként és munkavállalóként egy globalizált világban kell helyt állniuk.

További információk a PISA-felmérés idegennyelv-tudást mérő moduljáról

Európa Tanács

A Bizottság az Európa Tanáccsal és a Tanács égisze alatt működőÉlő Nyelvek Európai Központjával is együttműködik.

Az együttműködés arra irányul, hogy előmozdítsa az innovációt a nyelvtanításban. Ennek két eszköze van:

 

Kapcsolódó tartalmak