Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Over het meertaligheidsbeleid

Waarom is meertaligheid belangrijk?

Het motto van de EU “Verenigd in verscheidenheid” onderstreept dat de taalverscheidenheid en het leren van talen een onmisbare bijdrage leveren aan het Europese project. 

Talen brengen mensen dichter bij elkaar, maken andere landen en culturen toegankelijk en zorgen voor intercultureel begrip. Kennis van vreemde talen speelt een cruciale rol bij de kans op werk en mobiliteit. Meertaligheid verbetert ook het concurrentievermogen van de Europese economie

Door achterblijvende talenkennis kunnen bedrijven internationale contracten verliezen en kan de mobiliteit van vaardigheden en talent worden belemmerd. Helaas gaan nog te veel Europeanen van school zonder praktische kennis van een vreemde taal. Daarom geeft de EU prioriteit aan het verbeteren van het vreemdetalenonderwijs en het leren van talen.

Wat doet de EU om meertaligheid te bevorderen?

In de Conclusies van de Raad over meertaligheid en de ontwikkeling van taalvaardigheden hebben de EU-lidstaten zich ertoe verbonden beter samen te werken op het gebied van meertaligheid en het vreemdetalenonderwijs op scholen te verbeteren.

De Europese Commissie werkt samen met de nationale regeringen aan een ambitieuze doelstelling: alle EU-burgers moeten ten minste twee vreemde talen leren en daar op jonge leeftijd mee beginnen

Deze visie is bevestigd door alle staatshoofden van de EU-landen bij de oprichting van de Europese onderwijsruimte. Daarna is de doelstelling nogmaals benadrukt in de Conclusies van de Europese Raad van december 2017.

De Commissie reageert op deze oproep van de EU-landen door:

Deze activiteiten worden ondersteund door:

  • samen te werken met de Raad van Europa en diens Europees Centrum voor moderne talen, dat de nadruk legt op innovatie in het taalonderwijs. Omdat veel onderwijsstelsels nog eigen beoordelingsmethoden gebruiken, zouden pogingen om het talenonderwijs te verbeteren hand in hand moeten gaan met de ontwikkeling van moderne, gemeenschappelijke beoordelingsmethoden.
  • het initiatief RELANG (Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference) dat onderwijsautoriteiten helpt om taalexamens af te stemmen op de vaardigheidsniveaus in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Dit initiatief omvat ook steun voor meertalige klassen, om jonge immigranten te helpen te integreren en beter te presteren op school.
  • de samenwerking te bevorderen met de talendiensten van de Europese instellingen, met name de vertaaldienst en de tolkendienst van de Europese Commissie, om de opleiding van linguïsten te verbeteren
  • het uitreiken van het Europees Talenlabel aan burgers en projecten die de ontwikkeling van innovatieve taalonderwijstechnieken stimuleren

Ten slotte biedt het Erasmus+-programma EU-burgers mogelijkheden om hun talenkennis bij te schaven door een periode in het buitenland te studeren of te werken.