Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Over het meertaligheidsbeleid

Het belang van meertaligheid

Taalvaardigheden staan centraal in de opbouw van een Europese onderwijsruimte. Zij zijn onmisbaar voor mobiliteit, samenwerking en wederzijds begrip over de grenzen heen.

Uit de co-existentie van veel verschillende talen in Europa blijkt het streven van de Europese Unie (EU) naar eenheid in verscheidenheid, een van de hoekstenen van het Europese project. Talen bepalen je identiteit, maar maken ook deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed.

De EU bevordert het leren van talen in heel Europa al geruime tijd. Talrijke argumenten ondersteunen een ambitieus onderwijsbeleid met betrekking tot het leren van talen

  • voor personen creëert het leren van talen persoonlijke en professionele kansen
  • voor de samenleving bevordert het cultureel bewustzijn, wederzijds begrip en sociale cohesie
  • voor bedrijven zijn werknemers met interculturele en taalvaardigheden een essentiële hulpbron om te slagen en te groeien op de wereldmarkten

Lees wat de EU doet om de taalverscheidenheid te bevorderen

EU-maatregelen ter bevordering van meertaligheid

Het Erasmus+-programma

Via het Erasmus+-programma biedt de EU mensen veel mogelijkheden om hun taalvaardigheden te verbeteren door deel te nemen aan onderwijs-, opleidings-, jeugd- en sportactiviteiten in een ander Europees land.

Het programma stimuleert het leren van talen vanaf jonge leeftijd door leerlingen, groepen leerlingen en klassen in scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in staat te stellen in een gastschool te studeren of deel te nemen aan een stage in een ander Europees land.

Het Erasmus+-programma 2021-2027 heeft een geraamd budget van 26,2 miljard euro, bijna het dubbele van het budget van de vorige programmeringsperiode.

Mogelijkheden in het kader van Erasmus+ verkennen

Door de EU gefinancierde projecten

Het LISTIAC-project

De EU heeft het LISTIAC-project (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms; taalgevoelig onderwijs in alle klassen) ondersteund van 2019 tot 2022 door financiering via het Erasmus+-programma.

In het kader van het project werd een theoretisch reflectie-instrument ontwikkeld en getest dat tot doel heeft (toekomstige) leerkrachten taalgevoeliger te maken in hun overtuigingen, attitudes en acties.

Lees meer over het LISTIAC-project

Het MultiMind-project

MultiMind is een onderzoeks- en opleidingsplatform dat fundamentele doorbraken in het meertaligheidsonderzoek nastreeft door middel van een multidisciplinaire aanpak. Het project is uitgevoerd met financiële steun van het MSCA-programma (Marie Skłodowska-Curie-acties) van de EU.

Lees meer over het MultiMind-project

Empirisch onderbouwde beleidsvorming en intercollegiaal leren

De Commissie organiseert diverse activiteiten met beleidsdeskundigen en belanghebbenden, waaronder paneldiscussies, seminars en online-evenementen, en geeft opdracht tot onderzoek om intercollegiaal leren tussen de lidstaten en empirisch onderbouwde beleidsvorming op alle niveaus aan te moedigen.

Elk jaar publiceert de Commissie de Onderwijs- en opleidingsmonitor. De monitor verzamelt een breed scala aan gegevens om de ontwikkeling van de onderwijs- en opleidingsstelsels van de EU-lidstaten te laten zien.

De Commissie werkt ook samen met Eurostat en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om gegevens over het onderwijzen en leren van talen in heel Europa te verzamelen en te analyseren.

Ontdek de Onderwijs- en opleidingsmonitor

Samenwerking met internationale organisaties

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Commissie werkt sinds 2018 samen met de OESO aan de ontwikkeling van de module Foreign Language Assessment (FLA) van het “Programme for International Student Assessment (PISA)

PISA meet het vermogen van 15-jarigen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen te gebruiken om dagelijkse problemen aan te pakken, waaronder studie en werk in een geglobaliseerde wereld.

Lees meer over de beoordeling van vreemde talen van PISA

Raad van Europa

De Commissie werkt ook samen met de Raad van Europa en het Europees Centrum voor moderne talen.

Deze samenwerking is gericht op het bevorderen van innovatie in het taalonderwijs via twee trajecten

 

Lees meer