Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politika višejezičnosti

Važnost višejezičnosti

Jezične kompetencije u središtu su izgradnje europskog prostora obrazovanja. Neophodne su za prekograničnu mobilnost, suradnju i međusobno razumijevanje.

Suživot mnogih jezika u Europi nepobitan je znak težnje Europske unije (EU) da bude ujedinjena u raznolikosti, što je jedan od temelja europskog projekta. Jezici određuju identitet svakog pojedinca, ali su i dio našeg zajedničkog nasljeđa.

EU već dugo promiče učenje jezika u cijeloj Europi. Postoji mnogo argumenata u korist ambicioznih obrazovnih politika u području učenja jezika:

  • za pojedince učenje jezika otvara nove mogućnosti u osobnom i profesionalnom životu
  • u društvu se njime potiče kulturna osviještenost, međusobno razumijevanje i socijalna kohezija
  • u poduzećima su radnici s jezičnim i interkulturalnim kompetencijama važan resurs jer pomažu poduzećima da uspiju i rastu na globalnim tržištima.

Pogledajte kako EU promiče jezičnu raznolikost

Mjere EU-a za promicanje višejezičnosti

Program Erasmus+

U okviru programa Erasmus+ građanima EU-a nude se mnogobrojne mogućnosti za poboljšanje jezičnih vještina putem obrazovanja, osposobljavanja, aktivnosti za mlade i sportskih aktivnosti u nekoj drugoj europskoj zemlji.

Programom se potiče učenje jezika od rane dobi tako što se učenicima, skupinama učenika i razredima u školama i ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje omogućuje da pohađaju nastavu u školi domaćinu ili da sudjeluju u pripravništvu u drugoj europskoj zemlji.

Proračun programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. procjenjuje se na 26,2 milijarde EUR, što je gotovo dvostruko više nego u prethodnom programskom razdoblju.

Istražite mogućnosti programa Erasmus+

Projekti koje financira EU

Projekt LISTIAC

EU je pružao potporu projektu LISTIAC (jezično osjetljivo poučavanje u svim učionicama) od 2019. do 2022. financiranjem u okviru programa Erasmus+.

U okviru projekta razvijen je i testiran teorijski alat za razmatranje kojim se nastoji postići da (budući) nastavnici postanu jezično osjetljiviji kad je riječ o njihovim uvjerenjima, stavovima i djelovanjima.

Više o projektu LISTIAC

Projekt MultiMind

MultiMind je platforma za istraživanje i osposobljavanje za napredovanje u istraživanju višejezičnosti na temelju multidisciplinarnog pristupa. Projekt je financiran sredstvima u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Više o projektu MultiMind

Oblikovanje politika na temelju dokaza i uzajamno učenje

Komisija organizira razne aktivnosti sa stručnjacima za politike i dionicima, uključujući panele, seminare i internetska događanja, te naručuje istraživanja radi poticanja uzajamnog učenja među državama članicama i donošenja politika na temelju dokaza na svim razinama.

Komisija svake godine objavljuje Pregled obrazovanja i osposobljavanja, pri čemu se prikupljaju podaci iz brojnih i raznolikih izvora kako bi se prikazao razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja država članica EU-a.

U suradnji s Eurostatom i Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) prikuplja i analizira podatke o poučavanju i učenju jezika u Europi.

Više o Pregledu obrazovanja i osposobljavanja

Suradnja s međunarodnim organizacijama

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj

Komisija od 2018. surađuje s OECD-om na razvoju modula za procjenu poznavanja stranih jezika Programa za međunarodnu procjenu učenika (PISA).

Programom PISA mjeri se sposobnost petnaestogodišnjaka da se služe svojim znanjem i vještinama u čitanju, matematici i znanosti kako bi se mogli nositi sa situacijama koje ih čekaju u životu, uključujući studiranje i rad u globaliziranom svijetu.

Više o procjeni stranih jezika programa PISA

Vijeće Europe

Komisija surađuje i s Vijećem Europe i njegovim Europskim centrom za suvremene jezike.

Ta je suradnja usmjerena na promicanje inovacija u poučavanju jezika na dva načina:

 

Povezani sadržaj