Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politika višejezičnosti

Zašto je višejezičnost važna?

Moto EU-a „ujedinjeni u raznolikosti” simbolizira ključan doprinos jezične raznolikosti i učenja stranih jezika europskom projektu. 

Jezici spajaju ljude, a druge zemlje i kulture čine pristupačnijima te povećavaju razumijevanje među njima. Poznavanje stranih jezika igra ključnu ulogu u povećanju zapošljivosti i mobilnosti. Višejezičnost povećava i konkurentnost gospodarstva EU-a

Zbog nemogućnosti komunikacije na stranim jezicima poduzeća mogu izgubiti međunarodne poslove, a mogućnosti za mobilnost stručnih i talentiranih osoba smanjuju se. Unatoč tomu, i dalje previše Europljana završava školu bez praktičnog poznavanja nekog stranog jezika. Stoga je bolje poučavanje i učenje stranih jezika prioritetno pitanje za EU.

Kako EU promiče višejezičnost?

U Zaključcima Vijeća o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija države članice obvezale su se na pojačanu suradnju u području višejezičnosti i povećanje učinkovitosti poučavanja stranih jezika.

Europska komisija surađuje s vladama država članica kako bi se postigao ambiciozan cilj – da svi građani uče najmanje dva strana jezika, i to već od rane dobi

Tu su viziju potvrdili i čelnici država članica EU-a, uvrstivši je u prijedlog o stvaranju Europskog prostora obrazovanja, a taj je cilj podržan i u zaključcima Europskog Vijeća iz prosinca 2017.

Države članice tako su pozvale na isticanje uloge višejezičnosti u europskom projektu, a Komisija je reagirala tako da:

Te mjere podupire tako da:

Osim toga, u okviru programa Erasmus+ mladima pruža priliku da usavrše znanje stranog jezika pohađajući nastavu u inozemstvu te potiče profesionalnu mobilnost i mobilnost u obrazovanju.