Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izboljšanje kakovosti in pravičnosti v izobraževanju in usposabljanju

Vsi državljani in državljanke EU imajo pravico do visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora za izboljšanje kakovosti in pravičnosti v izobraževanju in usposabljanju.

Aktualne novice o izboljšanju kakovosti in pravičnosti

Pridružite se skupnosti

Portal School Education Gateway

Na spletni platformi so na voljo aktualne informacije za pedagoške delavce, raziskovalce in oblikovalce politik. School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor za evropske učitelje in šolsko osebje za komuniciranje, sodelovanje in pripravo projektov. eTwinning

 

Sodelujte

Evropski mladinski portal

Več o vaših pravicah, vključevanju v izobraževanju in povezanih mladinskih dejavnostih. Evropski mladinski portal

Evropska solidarnostna enota

Več o ukrepih za vključevanje in raznolikost v okviru evropske solidarnostne enote. Spletišče evropske solidarnostne enote