Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Apie daugiakalbystės politiką

Daugiakalbystės svarba

Kalbinė kompetencija – Europos švietimo erdvės kūrimo pagrindas. Ji būtina norint judėti iš vienos valstybės į kitą, bendradarbiauti ir suprasti vieniems kitus.

Daugelio kalbų sambūvis Europoje – galingas Europos Sąjungos (ES) siekio suvienyti įvairovę simbolis ir vienas iš kertinių Europos projekto akmenų. Kalbos – ne tik asmens tapatybės, bet ir bendro paveldo dalis.

ES ilgą laiką skatina kalbų mokymąsi visoje Europoje. Argumentų, pagrindžiančių su kalbų mokymusi susijusią plataus užmojo švietimo politiką, yra daugybė:

  • asmenims kalbų mokymasis suteikia asmeninių ir profesinių galimybių,
  • visuomenėje jis padeda puoselėti kultūrinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir socialinę sanglaudą,
  • kalbas mokantys ir tarpkultūrinių kompetencijų turintys darbuotojai yra gyvybiškai svarbūs įmonių ištekliai, padedantys joms sėkmingai veikti ir augti pasaulio rinkose.

Sužinokite, ką daro ES, kad paskatintų kalbų įvairovę

ES veiksmai, kuriais skatinama daugiakalbystė

Programa „Erasmus+“

Įgyvendindama programą „Erasmus+“ ES suteikia daug galimybių žmonėms gerinti savo kalbų žinias dalyvaujant švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto veikloje kitoje Europos šalyje.

Programa skatinamas kalbų mokymasis nuo ankstyvo amžiaus suteikiant moksleiviams, moksleivių grupėms ir klasėms mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose progą mokytis priimančiojoje mokykloje arba stažuotis kitoje Europos šalyje.

Numatomas 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ biudžetas yra 26,2 mlrd. EUR – beveik dvigubai didesnis už ankstesnio programos laikotarpio biudžetą.

Susipažinkite su „Erasmus+“ galimybėmis

ES finansuojami projektai

Projektas LISTIAC

2019–2022 m., skyrusi lėšų pagal programą „Erasmus+“, ES rėmė projektą LISTIAC (angl. „Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms“, „Kalbiniu požiūriu jautrus mokymas visose klasėse“).

Vykdant projektą buvo sukurta ir išbandyta teoriškai pagrįsta svarstymų priemonė, kuria siekiama, kad (būsimi) mokytojai, formuodami savo įsitikinimus ir pažiūras ir imdamiesi veiksmų, kalbiniu požiūriu būtų jautresni.

Daugiau apie projektą LISTIAC

Projektas „MultiMind“

„MultiMind“ yra mokslinių tyrimų ir mokymo platforma, kuria siekiama esminių proveržių daugiakalbystės mokslinių tyrimų srityje taikant daugiadalykį požiūrį. Projektas finansuotas pagal ES programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.

Daugiau apie projektą „MultiMind“

Įrodymais grindžiamas politikos formavimas ir savitarpio mokymasis

Komisija organizuoja įvairią veiklą su politikos ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant podiumo diskusijas, seminarus ir internetinius renginius, ir užsako mokslinius tyrimus, kad paskatintų valstybių narių savitarpio mokymąsi ir įrodymais grindžiamą politikos formavimą visais lygmenimis.

Kasmet Komisija skelbia Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį. Jame surenkama daugybė faktų, rodančių ES valstybių narių švietimo ir mokymo sistemų raidą.

Be to, Komisija bendradarbiauja su Eurostatu ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kad rinktų ir analizuotų duomenis apie kalbų mokymą ir mokymąsi visoje Europoje.

Susipažinkite su Švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Nuo 2018 m. Komisija bendradarbiauja su EBPO plėtojant Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) Užsienio kalbų vertinimo (FLA) modulį.

Pagal PISA vertinamas penkiolikmečių gebėjimas naudotis savo skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų žiniomis bei įgūdžiais priimti tikrus iššūkius, be kita ko, studijuoti ir dirbti globalizuotame pasaulyje.

Daugiau informacijos apie PISA Užsienio kalbų vertinimą

Europos Taryba

Komisija taip pat bendradarbiauja su Europos Taryba ir jos Europos šiuolaikinių kalbų centru.

Bendradarbiaujant dėmesys telkiamas į kalbų mokymo inovacijų skatinimą dviem kryptimis:

 

Susijęs turinys