Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Despre politica privind multilingvismul

Importanța multilingvismului

Competențele lingvistice sunt esențiale pentru crearea unui spațiu european al educației, fiind indispensabile pentru mobilitatea, cooperarea și înțelegerea reciprocă dincolo de frontiere.

În Europa, coexistența unui mare număr de limbi reprezintă un simbol puternic al unei valorile fundamentele a proiectului european: aspirația Uniunii Europene (UE) de a fi unită în diversitate. Limbile definesc identități personale, dar fac parte în egală măsură dintr-un patrimoniu comun.

UE promovează deja de mult timp învățarea limbilor străine în Europa. Există numeroase argumente în favoarea unor politici educaționale ambițioase în ceea ce privește învățarea limbilor străine:

  • pentru cetățeni: noi perspective, pe plan personal și profesional
  • pentru societate: sensibilizare culturală, înțelegere reciprocă și coeziune socială
  • pentru întreprinderi: lucrătorii care posedă competențe lingvistice și interculturale reprezintă o resursă esențială pentru acestea, ajutându-le să reușească și să se dezvolte pe piețele mondiale.

Aflați ce măsuri ia UE pentru a promova diversitatea lingvistică

Acțiunile UE de promovare a multilingvismului

Programul Erasmus+

Prin intermediul programului Erasmus+, UE le oferă cetățenilor numeroase posibilități pentru a-și îmbunătăți competențele lingvistice prin participarea la activități în domeniul educației, formării, tineretului și sportului într-o altă țară europeană.

Acest program încurajează învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă, permițându-le elevilor, grupurilor de elevi și claselor de elevi din școli și instituții de învățământ profesional și tehnic să studieze într-o școală-gazdă sau să participe la un stagiu într-o altă țară europeană.

Programul Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 are un buget estimat de 26,2 miliarde EUR, aproape dublu față de cel din perioada de programare anterioară.

Aflați mai multe despre Erasmus+

Proiecte finanțate de UE

Proiectul LISTIAC

UE a sprijinit proiectul LISTIAC („Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms” - metode de predare care integrează sensibilizarea lingvistică în toate clasele) în perioada 2019-2022, oferind finanțare prin intermediul programului Erasmus+.

Acest proiect a dezvoltat și a testat un instrument de reflecție bazat pe teorie, care urmărește să-i sensibilizeze într-o mai mare măsură pe profesori pe plan lingvistic în ceea ce privește convingerile, atitudinile și acțiunile lor.

Aflați mai multe despre proiectul LISTIAC

Proiectul MultiMind

MultiMind este o platformă de cercetare și formare care urmărește să realizeze progrese fundamentale în cercetarea în domeniul multilingvismului prin adoptarea unei abordări multidisciplinare. Acest proiect a primit finanțare europeană prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Aflați mai multe despre proiectul MultiMind

Elaborarea de politici bazate pe date concrete și învățare reciprocă

Comisia organizează diverse activități împreună cu experți și părți interesate, inclusiv discuții de grup, seminare și evenimente online, și comandă realizarea de studii pentru a încuraja învățarea reciprocă între statele membre și elaborarea de politici bazate pe date concrete la toate nivelurile.

În fiecare an, Comisia publică monitorul educației și formării. Acest raport colectează o gamă largă de dovezi pentru a demonstra evoluția sistemelor de educație și formare din statele membre ale UE.

De asemenea, Comisia colaborează cu Eurostat și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru a colecta și a analiza date privind predarea și învățarea limbilor străine în Europa.

Aflați mai multe despre monitorul educației și formării

Cooperarea cu organizații internaționale

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Din 2018, Comisia cooperează cu OCDE în ceea ce privește elaborarea modulului de evaluare a limbilor străine (FLA) din cadrul programului pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA).

PISA măsoară capacitatea tinerilor în vârstă de 15 ani de a-și utiliza cunoștințele și competențele de bază (citit, matematică și științe exacte) pentru a face față provocărilor din viața reală, inclusiv pentru a studia și lucra într-o lume globalizată.

Aflați mai multe despre evaluarea limbilor străine în cadrul PISA

Consiliul Europei

De asemenea, Comisia cooperează cu Consiliul Europei și cu Centrul european pentru limbi moderne.

Această cooperare se axează pe promovarea inovării în predarea limbilor străine prin două mijloace:

 

Pe aceeași temă