Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Despre politica privind multilingvismul

De ce este important multilingvismul?

Motto-ul UE, „Uniți în diversitate”, ilustrează și contribuția diversității lingvistice și a învățării limbilor la proiectul european. 

Limbile pot crea punți de legătură între oameni, oferindu-le acces la alte țări și culturi și permițându-le să se înțeleagă mai bine. Cunoașterea limbilor străine joacă un rol vital în sporirea capacității de inserție profesională și a mobilității. Multilingvismul îmbunătățește și competitivitatea economiei UE

Din cauza lipsei de competențe lingvistice companiile pierd contracte internaționale, iar mobilitatea competențelor și a talentelor este îngreunată. Cu toate acestea, mulți europeni ies de pe băncile școlii fără a avea cunoștințe practice într-o a doua limbă. Din acest motiv, UE a decis ca îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine să devină o prioritate.

Ce face UE pentru a promova multilingvismul?

În Concluziile Consiliului privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice, statele membre s-au angajat să consolideze cooperarea în domeniul multilingvismului și să îmbunătățească eficacitatea predării limbilor străine în școli.

Comisia Europeană colaborează cu guvernele naționale pentru a atinge un obiectiv ambițios: ca toți cetățenii să învețe cel puțin două limbi străine și să înceapă învățarea acestora de la o vârstă fragedă

Această viziune a fost confirmată de șefii de stat ai UE ca parte a propunerii de creare a unui Spațiu european al educației. În plus, obiectivul a fost sprijinit și de Concluziile Consiliului European din decembrie 2017.

Comisia răspunde la acest apel al statelor membre în favoarea consolidării rolului central al multilingvismului în proiectul european:

Aceste activități sunt sprijinite prin:

În fine, programul Erasmus+ le oferă tinerilor oportunități de a-și perfecționa competențele lingvistice prin studii și stagii în străinătate și prin sprijinirea mobilității profesionale și educaționale.