Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropski izobraževalni prostor

Odprava ovir za učenje in izboljšanje dostopa do kakovostnega izobraževanja za vse.

Slide

O evropskem izobraževalnem prostoru

Ključne teme

Več o prizadevanjih EU za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora po ključnih temah.

Ravni izobraževanja

Več o pobudah EU za izobraževanje in usposabljanje, ki prispevajo k evropskemu izobraževalnemu prostoru, po posameznih ravneh izobraževanja.

Evropski izobraževalni prostor

Pobuda o evropskem izobraževalnem prostoru spodbuja sodelovanje med državami članicami in deležniki za vzpostavitev odpornejših in bolj vključujočih nacionalnih izobraževalnih sistemov.