Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Priporočilo Sveta o celostnem pristopu k poučevanju in učenju jezikov

Jezikovne kompetence so v ospredju ambicioznega načrta za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora. Znanje tujih jezikov ni potrebno le za študij v tujini, temveč tudi za vključevanje v vse bolj internacionaliziran trg dela. Znanje jezikov omogoča odkrivanje drugih kultur in širi obzorja.

Študije sicer kažejo, da države članice EU ne napredujejo dovolj hitro pri doseganju cilja, v skladu s katerim naj bi vsak Evropejec govoril dva tuja jezika od zgodnjega otroštva. Ta cilj je del vizije za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora.

Raven znanja jezikov med učenci ob koncu obveznega izobraževanja je v EU v povprečju nizka, vendar so med državami članicami zelo velike razlike. 

Zaradi vse večje mobilnosti v Evropi in številnih mladih iz tretjih držav, ki prihajajo na študij v EU, je bistveno zagotoviti, da bo večjezičnost v središču evropskega projekta.

Komisija je pripravila predlog za celovit pristop k poučevanju in učenju jezikov s ciljem:

  • okrepiti učenje jezikov do konca obveznega izobraževanja in se pri tem osredotočiti na doseganje posebnih ravni kompetenc, ki temeljijo na skupnem evropskem referenčnem okviru Sveta Evrope (CEFR).
  • uvesti koncept jezikovne ozaveščenosti v izobraževanje in usposabljanje, ki bo zagotavljal vključujoč okvir za učenje jezikov ob upoštevanju jezikovnih kompetenc posameznikov
  • zagotoviti, da bo večje število učiteljev jezikov imelo možnost učenja in študija v tujini
  • opredeliti in spodbujati inovativne, vključujoče in večjezične pedagoške metode z uporabo evropskih orodij in platform, kot sta School Education Gateway in eTwinning.

Po pogajanjih med Komisijo in državami članicami EU so ministri za izobraževanje na zasedanju Sveta v Bruslju 22. maja 2019 sprejeli predlog o celostnem pristopu k poučevanju in učenju jezikov