Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Zeleno izobraževanje – pobude

Evropska unija spodbuja sektor izobraževanja in usposabljanja, da sprejme ukrepe, s katerimi bi prispeval k zelenemu prehodu in okrepil trajnostne kompetence vseh učencev.

Zakaj je zeleno izobraževanje pomembno?

Učenci vseh starosti morajo biti sposobni razvijati znanje, spretnosti in pristope, da bi živeli bolj trajnostno, spremenili vzorce potrošnje in prispevali k bolj zeleni prihodnosti. Izobraževanje in usposabljanje imata ključno vlogo pri podpiranju ljudi pri prehodu od ozaveščenosti o okolju k individualnemu in skupnemu ukrepanju.

Na področju izobraževanja in usposabljanja se po vsej Evropi izvaja vse več pobud in ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami, biotsko raznovrstnostjo in trajnostnostjo. Kljub napredku in vse večjemu javnemu interesu pa učenje za okoljsko trajnostnost še ni sistemska značilnost izobraževalne politike in prakse v EU. 

Kaj počne EU?

Evropska komisija obravnava ta vprašanja z vrsto pobud:

  • izobraževalna koalicija za podnebje je vse večja skupnost učencev in učiteljev, dejavnih na področju podnebnih sprememb in trajnostnosti
  • predlog priporočila Sveta o učenju za okoljsko trajnostnost je namenjen podpori državam članicam pri njihovih prizadevanjih in spodbuditvi sodelovanja na ravni EU na tem področju 
  • novi evropski kompetenčni okvir za trajnostnost določa znanje, spretnosti in pristope, ki jih bodo učenci vseh starosti potrebovali za zeleni prehod 
  • pobuda Raziskovalci v šoli mladim raziskovalcem omogoča sodelovanje z učitelji in učenci na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja
  • sodelovanje z Evropsko investicijsko banko (EIB), na primer prek programa InvestEU, da se državam članicam omogoči dostop do financiranja za trajnostno izobraževalno infrastrukturo ter razvoj znanj in spretnosti ter pedagogik
  • programa Erasmus+ in evropska solidarnostna enota za obdobje 2021–2027 sta postala bolj zelena in digitalna

Strateški okvir za evropski izobraževalni prostor

V sklopu strateškega okvira za evropski izobraževalni prostor (2021–2030) so bile za delo na področju zelenega izobraževanja ustanovljene delovne skupine v sektorjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, visokega šolstva in šol. Skupine bodo spodbujale vzajemno učenje ter izmenjavo najboljših praks med državami članicami, Komisijo in organizacijami deležnikov.

 

Sorodne vsebine