Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Inițiativele în domeniul educației ecologice

Uniunea Europeană încurajează sectorul educației și formării să ia măsuri pentru a contribui la tranziția verde și pentru a consolida competențele tuturor cursanților în materie de sustenabilitate.

De ce este importantă educația ecologică

Cursanții de toate vârstele trebuie să fie în măsură să își dezvolte cunoștințele, competențele și stilul de viață pentru a trăi într-un mod cât mai durabil, pentru a adopta noi modele de consum și a contribui la un viitor mai ecologic. Educația și formarea joacă un rol esențial în a-i ajuta pe cetățeni să treacă de la conștientizarea problemelor de mediu la acțiuni individuale și colective de protecție a mediului.

Un număr tot mai mare de inițiative și acțiuni privind schimbările climatice, biodiversitatea și sustenabilitatea se desfășoară în toată Europa în sectorul educației și al formării. Cu toate acestea, în ciuda progreselor înregistrate și a interesului tot mai mare al publicului, educația în domeniul durabilității mediului nu este încă o caracteristică sistemică a politicilor și practicilor din UE. 

Ce face UE

Comisia Europeană abordează aceste aspecte printr-o serie de inițiative:

  • Coaliția Educație pentru climă este o comunitate din ce în ce mai numeroasă de cursanți și profesori activi în domeniul schimbărilor climatice și al aspectelor legate de durabilitate
  • o propunere de recomandare a Consiliului privind educația pentru durabilitatea mediului urmărește să sprijine statele membre în eforturile lor și să încurajeze intensificarea cooperării la nivelul UE în acest domeniu 
  • noul cadru european de competențe în materie de durabilitate definește cunoștințele, aptitudinile și atitudinile de care vor avea nevoie cursanții de toate vârstele pentru tranziția verde 
  • inițiativa „Cercetători la școală” le permite tinerilor cercetători să dialogheze cu profesorii și elevii pe tema schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile
  • colaborarea cu Banca Europeană de Investiții (BEI), de exemplu în cadrul programului InvestEU, urmărește să faciliteze accesul statelor membre la finanțare pentru infrastructuri de educație durabile și pentru dezvoltarea competențelor și a pedagogiilor
  • programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027 au devenit mai orientate spre ecologie și mai digitale

Cadrul strategic al spațiului european al educației

Ca parte a cadrului strategic al Spațiului european al educației (2021-2030), au fost înființate grupuri de lucru care se ocupă de educația ecologică în școli, universități și instituții de educație și formare profesională. Grupurile vor permite învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între statele membre, Comisie și părțile interesate.

 

Pe aceeași temă