Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Πρωτοβουλίες για την πράσινη εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να αναλάβει δράση για να συμβάλει στην πράσινη μετάβαση και να ενισχύσει τις ικανότητες βιωσιμότητας όλων των εκπαιδευομένων.

Γιατί είναι σημαντική η πράσινη εκπαίδευση;

Οι εκπαιδευόμενοι όλων των ηλικιών πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις γνώσεις, δεξιότητες και τις συμπεριφορές ώστε να ζήσουν με πιο βιώσιμο τρόπο, να αλλάξουν τα πρότυπα κατανάλωσης και να συμβάλουν σε ένα πιο πράσινο μέλλον. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη στήριξη των ατόμων ώστε να μεταβούν από την ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον σε ατομική και συλλογική δράση.

Όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες και δράσεις για την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα λαμβάνουν χώρα υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ωστόσο, παρά την πρόοδο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον, η μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν αποτελεί ακόμα συστημικό χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής στην ΕΕ.  

Τι κάνει η ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά μέσω των ακόλουθων δράσεων:

  • η συμμαχία «Εκπαίδευση για το Κλίμα» είναι μια διευρυνόμενη κοινότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται για θέματα κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας.
  • μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έχει ως στόχο να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους και να ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα αυτό 
  • το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων στον τομέα της βιωσιμότητας καθορίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που θα χρειαστούν οι εκπαιδευόμενοι όλων των ηλικιών για την πράσινη μετάβαση 
  • η πρωτοβουλία «Researchers at Schools» (Ερευνητές στα σχολεία) δίνει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για παράδειγμα μέσω του προγράμματος InvestEU, για να δοθεί στα κράτη μέλη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για υποδομές βιώσιμες εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και παιδαγωγικών μεθόδων
  • τα προγράμματα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027 έχουν γίνει πιο πράσινα και ψηφιακά

Στρατηγικό πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης (2021-2030), συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολείων για να εργαστούν για την πράσινη εκπαίδευση. Οι ομάδες θα καταστήσουν δυνατή την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των οργανώσεων ενδιαφερόμενων μερών.

 

Σχετικό περιεχόμενο