Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Grøn uddannelse – initiativer

EU tilskynder uddannelsessektoren til at træffe foranstaltninger til at bidrage til den grønne omstilling og styrke alle elevers kompetencer inden for bæredygtighed.

Hvorfor er grøn uddannelse vigtig?

Lærende i alle aldre skal kunne opbygge viden, færdigheder og holdninger, så de kan leve mere bæredygtigt, ændre forbrugsmønstre og bidrage til en grønnere fremtid. Uddannelse er vigtig for at sætte den enkelte person i stand til at gå fra at have viden om miljøvenlighed til at gøre en individuel og kollektiv indsats.

Et stigende antal initiativer og tiltag vedrørende klimaændringer, biodiversitet og bæredygtighed gennemføres lige nu på uddannelsesområdet i hele Europa. Trods fremskridt og stigende offentlig interesse er uddannelse i miljømæssig bæredygtighed endnu ikke en integreret del af de politiske tiltag og den eksisterende praksis på uddannelsesområdet i EU. 

Hvad gør EU?

Europa-Kommissionen gør en indsats på området med følgende initiativer:

  • Koalitionen for klimauddannelse er et stadigt mere omfattende fællesskab af elever og lærere, der beskæftiger sig med klimaændringer og bæredygtighed
  • et forslag til Rådets henstilling om læring med henblik på miljømæssig bæredygtighed har til formål at støtte EU-landene i deres bestræbelser og tilskynde til mere samarbejde på EU-plan på dette område 
  • den nye europæiske kompetenceramme for bæredygtighed beskriver den viden og de færdigheder og holdninger, som elever i alle aldre har brug for til den grønne omstilling. 
  • med initiativet "forskere på skoler" får unge forskere mulighed for at samarbejde med lærere og elever om klimaforandringer og bæredygtig udvikling
  • samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB), f.eks. gennem InvestEU-programmet, for at give medlemslandene adgang til finansiering til bæredygtig uddannelsesinfrastruktur og udvikling af færdigheder og pædagogik
  • programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps for perioden 2021-2027 er blevet gjort mere grønne og digitale

En strategiramme for det europæiske uddannelsesområde

Som en del af strategirammen for det europæiske uddannelsesområde (2021-2030) er der nedsat arbejdsgrupper inden for erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og skoler, der skal arbejde med grøn uddannelse. Arbejdsgrupperne skal muliggøre gensidig læring og udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem EU-landene og interessentorganisationer.

 

Se også