Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 6. ukrep

Etične smernice za uporabo umetne inteligence in podatkov pri poučevanju in učenju za izobraževalce

Sistemi umetne inteligence so danes del našega vsakdanjika. Ker se še naprej razvijajo in je uporaba podatkov vse večja, je zelo pomembno, da se bolje seznanimo z vplivom teh sistemov na svet okrog nas, kamor sodita tudi izobraževanje in usposabljanje.

Umetna inteligenca ima velik potencial za preobrazbo izobraževanja in usposabljanja za učence, učitelje in šolsko osebje. Lahko bi na primer pripomogla k zmanjšanju zgodnjega opuščanja šolanja, pomagala pri učnih težavah ter nudila podporo učiteljem pri raznovrstnem ali individualiziranem poučevanju s pomočjo aplikacij za učenje jezika, pretvornikov besedila v govor, mentorjev z umetno inteligenco za učence itd.

Ob tem je vse nujneje, da se raziskovalci, izobraževalci in učenci seznanijo z osnovami umetne inteligence in uporabe podatkov, da jo lahko uporabljajo pozitivno, kritično in v skladu z etiko ter v celoti izkoristijo njen potencial.

Cilji

Evropska komisija je razvila etične smernice o umetni inteligenci in uporabi podatkov pri poučevanju in učenju, da bi učiteljem in izobraževalcem pomagala razumeti potencial uporabe umetne inteligence in podatkov v izobraževanju in da bi povečala ozaveščenost o možnih tveganjih.

Prek programa Obzorje Evropa bo podprla povezane raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter razvila program usposabljanja za raziskovalce in učence o etičnih vidikih umetne inteligence in uporabe podatkov.

Ključne dejavnosti

Da bi pomagala pri reševanju teh izzivov, je Komisija oktobra 2022 objavila etične smernice za uporabo umetne inteligence in podatkov pri poučevanju in učenju za izobraževalce.

Smernice zagotavljajo praktično podporo in napotke predvsem za osnovnošolske in srednješolske učitelje, ki imajo predhodne izkušnje z uporabo umetne inteligence ali pa jih sploh nimajo. Na podlagi konkretnih primerov:

 • prikazujejo, kako se umetna inteligenca uporablja v šolah;
 • pomagajo učiteljem in učencem pri poučevanju in učenju;
 • pomagajo pri podpori sistemov in upravnih postopkov v izobraževalnih okoljih;
 • predstavljajo etične vidike in zahteve, na katerih temeljijo smernice.

Smernice in povzetek so bili pripravljeni ob podpori neformalne strokovne skupine Komisije, ki združuje strokovnjake in strokovnjakinje s področja izobraževanja in iz akademskih krogov. Med pripravo poročila in smernic so potekala posvetovanja s skupnostjo eTwinning (raziskava in fokusna skupina), delovno skupino za digitalno izobraževanje, učenje, usposabljanje in ocenjevanje (DELTA) ter različnimi generalnimi direktorati Komisije, tudi s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC).

Več informacij o smernicah je v informativnem pregledu, infografiki in kratkem videoposnetku spodaj.

Nadaljnje dejavnosti v okviru tega ukrepa

Druge dejavnosti v okviru 6. ukrepa vključujejo:

 • podporo ustreznim dejavnostim v okviru programa Obzorje Evropa, vključno z:
  • razpisom za zbiranje predlogov za usposabljanje – HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: zagotavljanje zanesljivosti in zaupanja v kakovost strokovnosti raziskovalne etike v okviru novih/nastajajočih tehnologij“;
  • razpisom v zvezi z razširjeno resničnostjo v izobraževanju in usposabljanju.

Pričakovani rezultati

 • Spodbujanje etične uporabe umetne inteligence in podatkov za poučevanje in učenje;
 • izboljšanje znanj in spretnosti o vgrajeni etičnosti pri umetni inteligenci med univerzitetnimi študenti in raziskovalci, pri čemer je cilj 45-odstotna udeležba žensk v dejavnostih usposabljanja;
 • spodbujanje uporabe razširjene resničnosti v izobraževanju in usposabljanju.

Rezultati

 • Etične smernice za uporabo umetne inteligence in podatkov pri poučevanju in učenju za izobraževalce;
 • Povzetek poročila strokovne skupine za prispevanje in pripravo smernic. Povzetek bo kmalu na voljo v francoščini, nemščini in bolgarščini.

Časovnica

 • Julij 2021 – junij 2022 – srečanja strokovne skupine Komisije;
 • oktober 2022 – objava etičnih smernic za uporabo umetne inteligence in podatkov pri poučevanju in učenju za izobraževalce;
 • do konca leta 2021 – objava razpisa za zbiranje predlogov „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: zagotavljanje zanesljivosti in zaupanja v kakovost strokovnosti raziskovalne etike v okviru novih/nastajajočih tehnologij“;
 • do konca leta 2021 – objava razpisa o razširjeni resničnosti v izobraževanju in usposabljanju.

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa  EU Erasmus+ in programa Obzorje Evropa.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, nam lahko pišete po elektronski pošti na naslov EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

Sorodne vsebine