Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pedagogické profesie

Význam profesijného rozvoja pre učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl 

Vedomosti, zručnosti a postoje učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v EÚ majú nesmierny význam. Ich kvalita a profesionalita priamo vplývajú na výsledky žiakov v škole.

Požiadavky na učiteľov, vedúcich pracovníkov škôl a školiteľov, ktorí učiteľov pripravujú, sú vysoké. Títo pedagogickí pracovníci zohrávajú kľúčovú úlohu na ceste ku kvalitnému vzdelaniu pre všetkých žiakov a študentov, a preto musia svoje schopnosti neustále rozvíjať. Základom je počiatočné vzdelávanie a kontinuálny profesijný rozvoj najvyššej kvality, ako aj a prístup k profesionálnej podpore počas celej kariéry. 

Pokles prestíže učiteľského povolania a nedostatok pracovníkov môžu mať v mnohých členských štátoch EÚ za následok znižovanie kvality školského vzdelávania. Väčšina členských štátov sa snaží motivovať a podporovať pracovníkov škôl k tomu, aby v týchto náročných profesiách dosahovali skvelé výsledky, a zároveň sa usiluje prilákať do školstva širšiu škálu vhodných kandidátov.

Ako EÚ podporuje vytváranie politík pre pedagogické profesie

Pravidelne sa stretáva pracovná skupina EÚ zložená zo zástupcov ministerstiev školstva a zainteresovaných organizácií z celej EÚ s cieľom preskúmať konkrétne politiky relevantné pre učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, diskutovať o spoločných výzvach a podeliť sa o najlepšie postupy. 

Pracovné skupiny EÚ vypracovali pre tvorcov politík usmernenia k rozličným témam súvisiacim s pedagogickými profesiami. Tieto publikácie predstavujú kombináciu širokých a všeobecných zásad pre vývoj politiky so širokou škálou konkrétnych príkladov z celej Európy.