Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Преподавателските професии

Значение на професионалното развитие на учителите и директорите на училища 

Познанията, уменията и нагласите на учителите и директорите на училища в ЕС са от голямо значение. Техните качества и професионализъм влияят пряко върху резултатите от обучението на учениците.

Изискванията към преподавателите, директорите на училища и специалистите по подготовка на учители са високи. Те играят важна роля за постигане на висококачествено образование за учащите, поради което трябва постоянно да развиват своите компетентности. Първоначалното обучение и непрекъснатото професионално развитие трябва да бъдат с най-високо качество, а достъпът до професионална подкрепа през цялата им кариера е от съществено значение. 

Спадът в престижа на преподавателската професия и недостигът на кадри може да доведат до влошаване на качеството на училищното образование в много страни от ЕС. Повечето държави се стремят да мотивират и подкрепят специалистите да постигат високи резултати в тези трудни професии, като същевременно привличат по-широк кръг от подходящи кандидати за кариера в училищното образование.

Как ЕС подкрепя разработването на политики за преподавателските професии

Работна група на ЕС от представители на министерствата на образованието и заинтересовани организации от Съюза се срещат редовно, за да разглеждат конкретни политики, свързани с учителите и директорите на училища, да обсъждат общи предизвикателства и да обменят добри практики. 

Работните групи на ЕС са изготвили насоки за създателите на политики по редица въпроси, свързани с преподавателските професии. В тези публикации широкообхватните, универсални принципи за изготвяне на политики са съчетани с богат набор от конкретни примери от цяла Европа.