Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učitelské profese

Význam profesního rozvoje učitelů a vedoucích pracovníků školy 

Kvalifikace, pedagogické schopnosti a přístup každého učitele či vedoucího pracovníka školy má velice zásadní význam. Úroveň výuky i profesionalita vyučujících má přímý vliv na výsledky žáků a studentů školy.

Na učitele, vedoucí pracovníky škol a pedagogy vzdělávající učitele se kladou vysoké nároky. Tyto profese hrají zásadní roli při zajištění vysoce kvalitní výuky všech žáků a studentů, a proto je třeba zaručit, aby mohly své kompetence průběžně dále rozvíjet. Důležitá je nejen původní kvalifikace, ale i získávání dalšího odborného vzdělání v zájmu zajištění co nejkvalitnější výuky. Význam má i podpora ze strany odborných asociací, na které se učitelé mohou v průběhu svého pedagogického působení obracet. 

Pokles prestiže profese učitele a nedostatek pracovníků v mnoha zemích EU mohou kvalitu školního vzdělávání oslabovat. Většina zemí Unie chce proto přilákat širší okruh vhodných kandidátů na pozice učitelů a vedoucích pracovníků škol a chce je motivovat a podporovat, aby v těchto náročných profesích uspěli.

Jak EU podporuje rozvoj politik zaměřených na pedagogické profese

Členové pracovní skupiny odborníků ze států EU, jež zastupují ministerstva školství a organizace zainteresovaných stran, se pravidelně scházejí k jednání o konkrétních aspektech politik, které se týkají učitelů a vedoucích pracovníků škol, projednávání společné výzvy a sdílejí osvědčené postupy. 

Pracovní skupiny EU vypracovaly pokyny pro tvůrce politik ohledně řady témat souvisejících s učitelskou profesí. Pokyny obsahují všeobecné zásady rozvoje politik i řadu konkrétních příkladů z celé Evropy.