Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učiteljski poklici

Pomen poklicnega razvoja učiteljev in šolskega vodstva 

Znanje, spretnosti in ravnanje evropskih učiteljev in šolskega vodstva so izjemnega pomena. Njihova kakovost in profesionalnost neposredno vplivata na učne dosežke učencev.

Pričakovanja do učiteljev, šolskega vodstva in izobraževalcev učiteljev so velika. Imajo namreč bistveno vlogo pri doseganju visokokakovostnega izobraževanja za vse udeležence izobraževanja. Zato morajo stalno razvijati svoje kompetence. Začetno izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje morata biti visoke kakovosti, poleg tega pa morajo imeti na voljo strokovno podporo ves čas poklicnega dela. 

Slabši družbeni ugled učiteljskega poklica in pomanjkanje učiteljskih kadrov sta problem v številnih državah EU in ovira za kakovostnejše šolsko izobraževanje. Večina držav zato poskuša motivirati te kadre za odlično delo v tem zahtevnem poklicu in jih pri tem podpirati, hkrati pa privabiti širši razpon ustreznih kandidatov v poučevanje.

Kako EU podpira razvoj politik za učiteljske poklice

Delovna skupina EU, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev za izobraževanje ter organizacij deležnikov iz vse EU, se redno sestaja, da bi razpravljala o skupnih izzivih in izmenjevala dobro prakso. 

Delovne skupine EU so pripravile smernice za oblikovalce politik o različnih temah, povezanih z učiteljskimi poklici. Te publikacije ponujajo široka, splošna načela za razvoj politike ter številne praktične primere iz vse Evrope.