Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Õpetajakutse

Kutsealase arengu olulisus õpetajate ja koolijuhtide jaoks 

ELi õpetajate ja koolijuhtide teadmised, oskused ja hoiakud on ülimalt olulised. Nende kvalifikatsioonil ja professionaalsusel on otsene mõju kooliõpilaste õpitulemustele.

Õpetajatele, koolijuhtidele ja õpetajate koolitajatele esitatavad nõudmised on väga kõrged. Neil on ülioluline roll selles, et kõik õppurid saaksid kvaliteetse hariduse ning seega peavad nad pidevalt oma pädevusi arendama. Põhikoolitus ja pidev ametialane täiendamine peavad olema parima võimaliku kvaliteediga ja õpetajatel peab olema juurdepääs kutsealasele toetusele kogu nende karjääri vältel. 

Paljudes ELi liikmesriikides võib õpetajakutse maine langus ja personalinappus koolihariduse kvaliteeti pidurdada. Enamik liikmesriike püüab seetõttu selle nõudliku elukutse esindajaid motiveerida ja toetada ning samal ajal meelitada koolihariduse valdkonda tööle rohkem sobivaid kandidaate.

Kuidas EL toetab õpetajakutsega seotud poliitika väljatöötamist?

ELi liikmesriikide haridusministeeriumide ja huvirühmade organisatsioonide esindajatest koosnev ELi töörühm kohtub korrapäraselt, et uurida õpetajate ja koolijuhtidega seotud poliitikat ning arutada ühiseid probleeme ja vahetada parimaid tavasid. 

ELi töörühmad on koostanud poliitikakujundajatele suunised erinevate õpetajakutsega seotud teemade kohta. Suunised sisaldavad nii laiapõhjalisi üldiseid põhimõtteid poliitika väljatöötamiseks kui ka rohkelt konkreetseid näiteid kõikjalt Euroopast.