Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A tanári hivatás

A tanárok és az iskolavezetők szakmai továbbképzésének fontossága 

Az EU számára nagyon fontos, hogy a tanárok és az iskolavezetők milyen ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, és milyen hozzáállással végzik munkájukat. Pedagógusi képességeik és professzionalizmusuk közvetlen hatással van a tanulók tanulmányi eredményeire.

Nagyok az elvárások a tanárokkal, iskolavezetőkkel és tanárképző szakemberekkel szemben, hiszen kulcsfontosságú szerepet töltenek be a minden tanuló számára elérhető magas színvonalú oktatás biztosításában, ezért folytonosan tovább kell fejleszteniük kompetenciáikat. A tanári alapképzésnek és az azt követő, folyamatos szakmai továbbképzésnek a lehető legmagasabb színvonalon kell folynia, es rendkívül fontos, hogy a pedagógusok teljes pályafutásuk alatt szakmai segítséget kapjanak munkájukhoz. 

A tanári szakma presztízsének csökkenése és a munkaerőhiány sok uniós tagállamban az iskolai oktatás színvonalának romlásával fenyeget. A legtöbb tagállamban igyekeznek motiválni és támogatni e magas követelményeket támasztó szakmák művelőit abban, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, és a tagállamok arra is törekszenek, hogy a rátermett jelentkezők szélesebb köre számára vonzóvá tegyék az iskolai oktatásban való elhelyezkedést.

Hogyan támogatja az EU a tanári szakmákra irányuló politikák fejlesztését?

Ezt a célt hivatott szolgálni a tagállamok oktatásügyi minisztériumainak és az EU érdekelt szervezeteinek képviselőiből álló uniós munkacsoport, melynek tagjai rendszeresen összeülnek, hogy megvizsgálják a tanárokat és iskolavezetőket érintő egyes szakpolitikákat, megvitassák a közös kihívásokat, és megosszák egymással a bevált módszereket. 

Az uniós munkacsoportok iránymutatást dolgoztak ki a döntéshozók számára a tanári szakmákhoz kapcsolódó több témát illetően. E kiadványok széles körben alkalmazott, egyetemes szakpolitika-alakítási elveket fogalmaznak meg, és ezeket konkrét, az EU különböző országaiban megvalósuló példák sorozatával egészítik ki.