Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Profesiile didactice

Importanța dezvoltării profesionale pentru cadrele didactice și directorii de școli 

Cunoștințele, competențele și atitudinile cadrelor didactice și ale directorilor de școli din UE au o importanță vitală. Calitatea și profesionalismul activității lor influențează în mod direct performanțele școlare ale elevilor.

Cadrele didactice, directorii de școli și formatorii de cadre didactice trebuie să răspundă unor cerințe foarte ridicate. Ei joacă un rol esențial în crearea unui sistem de educație de înaltă calitate pentru toți cursanții și, prin urmare, trebuie să își dezvolte continuu competențele. Educația inițială și dezvoltarea profesională continuă trebuie să aibă un nivel calitativ ridicat, iar accesul la asistență profesională trebuie asigurat pe tot parcursul carierei. 

Scăderea prestigiului profesiei didactice și lipsa de personal afectează calitatea educației școlare în multe țări din UE. Prin urmare, majoritatea țărilor fac eforturi pentru a motiva și ajuta cadrele didactice să exceleze în această profesie dificilă și încearcă, în același timp, să atragă înspre sectorul educației școlare candidați adecvați din cât mai multe medii.

Cum sprijină UE dezvoltarea politicilor referitoare la profesiile didactice

Un grup de lucru format din reprezentanți ai ministerelor educației și ai organizațiilor părților interesate din UE se reunește periodic pentru a analiza politicile specifice relevante pentru cadrele didactice și directorii de școli, pentru a discuta pe marginea provocărilor comune și pentru a face schimb de bune practici. 

Grupurile de lucru ale UE au elaborat orientări pentru factorii de decizie cu privire la o serie de aspecte legate de profesiile didactice. Aceste publicații combină principii ample și generale pentru elaborarea politicilor cu o gamă largă de exemple concrete din întreaga Europă.