Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Pedagoginės profesijos

Mokytojų ir mokyklų vadovų profesinio tobulėjimo svarba 

ES mokytojų ir mokyklų vadovų žinios, įgūdžiai ir požiūris yra nepaprastai svarbūs. Jų kokybė ir kvalifikacija daro tiesioginę įtaką moksleivių mokymosi rezultatams.

Mokytojams, mokyklų vadovams ir mokytojų rengėjams keliami dideli reikalavimai. Jie vaidina pagrindinį vaidmenį užtikrinant visiems besimokantiesiems kokybišką švietimą ir todėl jiems būtina nuolatos tobulinti savo kompetencijas. Aukščiausios kokybės pirminis švietimas bei tęstinis profesinis tobulėjimas ir galimybės gauti paramą per visą profesinį gyvenimą yra labai svarbūs. 

Dėl sumažėjusio pedagoginės profesijos prestižo ir darbuotojų trūkumo daugelyje ES valstybių narių gali nukentėti mokyklinio ugdymo kokybė. Dauguma valstybių narių siekia motyvuoti darbuotojus ir padėti jiems siekti kuo geresnių rezultatų dirbant šį sunkų darbą, tačiau kartu stengiasi pritraukti darbui švietimo srityje įvairesnių tinkamų kandidatų.

Kaip ES remia pedagoginių profesijų politikos plėtrą

Iš visos ES švietimo ministerijų ir suinteresuotųjų subjektų atstovų sudaryta ES darbo grupė reguliariai nagrinėja konkrečias su mokytojais ir mokyklų vadovais susijusias politikos kryptis, aptaria bendras problemas ir dalijasi geriausios praktikos pavyzdžiais.  

ES darbo grupės parengė gaires politikos formuotojams įvairiomis su pedagoginėmis profesijomis susijusiomis temomis. Šiuose leidiniuose aptariami bendrieji, universalūs politikos kūrimo principai ir pateikiama įvairiausių konkrečių pavyzdžių iš visos Europos.