Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Lärare och skolledare

Varför behövs fortbildning för lärare och skolledare? 

Lärarnas och skolledarnas kunskap, kompetens och inställning har stor betydelse. Deras yrkeskunnande inverkar direkt på elevernas resultat.

Det ställs höga krav på lärare, skolledare och lärarutbildare. De spelar en nyckelroll för att ge alla elever en bra utbildning och måste därför utveckla sin egen kompetens. De behöver en lärarutbildning och fortbildning av högsta kvalitet och tillgång till stöd under hela karriären. 

I många länder har dock läraryrket fått sämre status och det saknas behöriga lärare, vilket gör att eleverna kanske får en sämre utbildning. De flesta länder försöker därför locka fler att bli lärare och skolledare, och motivera och hjälpa dem att bli skickliga i sitt yrke.

Vad gör EU för att främja läraryrket?

En arbetsgrupp med företrädare från EU-ländernas utbildningsministerier och olika intresseorganisationer träffas regelbundet för att granska politiska åtgärder som berör lärare och skolledare, diskutera gemensamma utmaningar och utbyta god praxis. 

EU:s arbetsgrupper har tagit fram vägledningar för beslutsfattare i en rad ämnen som berör läraryrket. De innehåller både allmänna principer för policyutveckling och många konkreta exempel från hela Europa.