Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Lærerfaget

Hvorfor er det vigtigt med efteruddannelse af lærere og skoleledere? 

Den viden, de kvalifikationer og de holdninger, som EU's lærere og skoleledere har, er af stor betydning. Deres dygtighed og professionalisme har direkte indflydelse på, hvor godt eleverne klarer sig i skolen.

Der stilles høje krav til lærere, skoleledere og seminarielærere. De spiller en afgørende rolle i at nå målet om uddannelse af høj kvalitet for alle elever, og derfor har de behov for løbende at udvikle sig fagligt. Både deres grunduddannelse og efteruddannelse skal være af af højeste kvalitet, og det er vigtigt, at de har adgang til støtte gennem hele karrieren. 

Men i mange EU-lande bliver muligheden for at levere god undervisning hæmmet af, at lærerfaget har tabt prestige, og at der er mangel på lærerkræfter. De fleste lande prøver derfor at motivere medarbejderne til at udmærke sig inden for dette krævende erhverv og understøtter dem i dette. Samtidig forsøger man at tiltrække en bredere vifte af egnede kandidater til en karriere i skolen.

Sådan støtter EU udviklingen af politikker for lærerfagene

En EU-arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for undervisningsministerier og interesseorganisationer fra hele EU mødes regelmæssigt for at drøfte de politikker, der er særligt relevante for lærere og skoleledere, tale om deres fælles udfordringer og udveksle god praksis. 

EU's arbejdsgruppe har udarbejdet en vejledning til de politiske beslutningstagere om en række emner, der vedrører lærerfaget. Disse publikationer kombinerer overordnede, universelle principper for politikudvikling med en lang række konkrete eksempler fra hele Europa.