Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pedagogi

Skolu direktoru un skolotāju profesionālās attīstības nozīme 

ES skolu direktoru un skolotāju zināšanām, prasmēm un nostājai ir ļoti liela nozīme. Viņu darba kvalitātei un profesionalitātei ir tieša ietekme uz skolēnu mācību rezultātiem.

Skolotājiem, skolu direktoriem un skolotāju sagatavošanas speciālistiem tiek izvirzītas augstas prasības. Viņiem ir būtiska loma darbā, kura mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes izglītību ikvienam, un tāpēc viņiem pastāvīgi jāpilnveido savas kompetences. Svarīgi, lai sākotnējā apmācība un pastāvīgā profesionālā attīstība būtu īpaši kvalitatīva, un būtiska ir arī profesionālā atbalsta pieejamība visas karjeras laikā. 

Skolotāja profesijas prestiža krišanās un kadru trūkums var novest pie skolu izglītības kvalitātes pazemināšanās daudzās ES valstīs. Tādēļ vairums valstu cenšas motivēt un atbalstīt speciālistus augstu rezultātu sasniegšanai šajās prasīgajās profesijās, tajā pašā laikā piesaistot plašāku piemērotu kandidātu loku karjerai skolu izglītībā.

Kā ES atbalsta skolotāju profesiju politikas izstrādi

ES darba grupa, ko veido pārstāvji no izglītības ministrijām un ieinteresēto personu organizācijām visā ES, regulāri tiekas, lai izskatītu politiku attiecībā uz skolotājiem un skolu vadītājiem, apspriestu kopīgās problēmas un apmainītos ar labāko praksi. 

ES darba grupas ir izstrādājušas politikas veidotājiem adresētas pamatnostādnes par dažādiem tematiem, kas saistīti ar izglītības jomas profesijām. Šajās publikācijās plaši, universāli politikas izstrādes principi tiek papildināti ar izsmeļošu konkrētu piemēru klāstu no visas Eiropas.