Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Beroepen in het onderwijs

Het belang van bij- en nascholing voor leerkrachten en schoolhoofden 

De kennis, vaardigheden en attitudes van leerkrachten en schoolhoofden in de EU zijn van groot belang. Hun kwaliteit en professionaliteit hebben een directe invloed op de prestaties van hun leerlingen.

Er wordt steeds meer geëist van leerkrachten, schoolhoofden en opleiders van onderwijzend personeel. Zij spelen een essentiële rol bij het bereiken van degelijk onderwijs voor iedereen en daarom moeten zij hun vaardigheden voortdurend ontwikkelen. Een goede opleiding en permanente nascholing van de leerkrachten, maar ook voortdurende professionele ondersteuning tijdens hun hele loopbaan, zijn hiervoor onmisbaar. 

Een afkalving van het aanzien van het beroep en personeelstekorten vormen echter een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs in veel EU-landen. De meeste landen proberen daarom personeel te motiveren en te helpen om te excelleren in deze veeleisende beroepen en tegelijkertijd mensen met verschillende achtergronden (zij-instromers) aan te trekken.

Hoe steunt de EU de ontwikkeling van beleid voor beroepen in het onderwijs?

Een EU-werkgroep van vertegenwoordigers van ministeries van Onderwijs en stakeholderorganisaties uit de hele EU komt regelmatig bijeen om te overleggen over specifiek beleid dat van belang is voor leerkrachten en schoolhoofden, te praten over gemeenschappelijke uitdagingen en goede werkwijzen uit te wisselen. 

De EU-werkgroepen hebben richtsnoeren voor beleidsmakers opgesteld over een reeks onderwerpen in verband met beroepen in het onderwijs. Deze publicaties combineren brede, universele beginselen met allerlei concrete voorbeelden uit heel Europa.