Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učitelia, školitelia a vedúci pracovníci škôl

EÚ pracuje na revalorizácii učiteľských profesií a na tom, aby všetkým učiteľom, školiteľom a vedúcim pracovníkom škôl poskytla vysokokvalitné počiatočné vzdelávanie a príležitosti na profesijný rozvoj.

Informácie o učiteľoch, školiteľoch a vedúcich pracovníkoch

Slide

Čo robí EÚ pre učiteľov, školiteľov a vedúcich pracovníkov škôl?

Učiteľské akadémie programu Erasmus+

Akadémie vytvoria európske partnerstvá poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov s cieľom rozvíjať medzinárodnú perspektívu vzdelávania učiteľov.

Pedagogické profesie

EÚ s členskými štátmi spolupracuje na zvýšení kvality vyučovania a vzdelávania, ako aj na zlepšení podpory pre túto profesiu.

Pracovné skupiny

Viac informácií o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru pre učiteľov, školiteľov a vedúcich pracovníkov škôl.

Učitelia, školitelia a vedúci pracovníci škôl – zdroje

Pridajte sa ku komunite!

Platforma School Education Gateway

Sledujte aktuálne informácie o online platforme pre odborníkov v oblasti vzdelávania, výskumných pracovníkov a tvorcov politík. Prezerať platformu School Education Gateway

Platforma eTwinning

Priestor pre európskych učiteľov a zamestnancov škôl na komunikáciu, spoluprácu a tvorbu projektov. Preskúmať webové sídlo eTwinning

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) je európska otvorená komunita odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých. Preskúmať platformu EPALE 

 

Možnosti financovania z prostriedkov EÚ

  • Tento program poskytuje podporu na činnosti odbornej prípravy v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Choďte a objavte príležitosti programu Erasmus+ pre učiteľov.

  • Vyučovacie pobyty na školách v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania – príležitosti programu Erasmus+ pre vás.

  • Akcie Jean Monnet prebiehajú v rámci programu Erasmus+ na podporu výučby, vzdelávania, výskumu a diskusie o rôznych aspektoch Európskej únie.

Zamestnanosť a dobrovoľníctvo

Pozrite si praktické informácie a príležitosti týkajúce sa zamestnania vrátane dobrovoľníctva a stáží.