Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-professjonijiet tat-tagħlim

L-importanza tal-iżvilupp professjonali għall-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel 

L-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet tal-għalliema u tal-kapijiet tal-iskejjel tal-UE huma ta’ importanza kbira. Il-kwalità u l-professjonaliżmu tagħhom għandhom effett dirett fuq ir-riżultati tat-tfal tal-iskola.

Id-domandi li jsiru fuq l-għalliema, il-kapijiet tal-iskejjel, u l-edukaturi tal-għalliema huma għoljin. Għandhom rwol kruċjali fil-kisba ta’ edukazzjoni ta’ kwalità għolja għal kull min irid jitgħallem u, għalhekk, jeħtiġilihom ikomplu jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom. L-edukazzjoni inizjali u l-iżvilupp professjonali kontinwu jeħtieġ li jkunu tal-ogħla kwalità, u l-aċċess għall-appoġġ professjonali matul il-karrieri tagħhom huwa essenzjali. 

Għandu mnejn li t-tnaqqis fil-prestiġju tal-professjoni tat-tagħlim u n-nuqqas ta’ staff qed ixekklu l-kwalità tal-edukazzjoni skolastika f’ħafna Stati Membri tal-UE. Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri qed jaraw li jimmotivaw u jassistu lill-istaff tagħhom biex jeċċellaw f’dawn il-professjonijiet eżiġenti, u fl-istess ħin, qed jippruvaw jattiraw firxa usa’ ta’ kandidati adatti għal karrieri fl-edukazzjoni skolastika.

Kif l-UE tappoġġja l-iżvilupp tal-politiki għall-professjonijiet tat-tagħlim

Grupp ta’ ħidma tal-UE ta’ rappreżentanti mill-Ministeri tal-Edukazzjoni u organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati mill-UE kollha jiltaqgħu regolarment biex jeżaminaw politiki speċifiċi rilevanti għall-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel, biex jiddiskuti l-isfidi komuni u jaqsmu l-aħjar prattiki bejniethom. 

Il-gruppi ta’ ħidma tal-UE pproduċew gwida għal dawk li jfasslu l-politika dwar firxa ta’ suġġetti marbuta mal-professjonijiet tat-tagħlim. Dawn il-pubblikazzjonijiet jikkombinaw prinċipji ġenerali u universali għall-iżvilupp tal-politika b’firxa wiesgħa ta’ eżempji konkreti mill-Ewropa kollha.